| شنبه، 24 مهر 1400
با حکم رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
       کد خبر: 78481
نگاه ایران:طی حکمی از سوی سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران حسین عباس نژاد کارسیدانی به عنوان مدیرکل امور حقوقی، مجلس و استان ها منصوب شد. عباس نژاد در حال حاضر مدیرکل سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان را برعهده دارد. متن حکم انتصاب وی بدین شرح است: «با عنایت به پیشنهاد سرپرست محترم توسعه مدیریت و منابع و نظر به تعهد، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل امور حقوقی، مجلس و استان ها» منصوب می شوید. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره گیری از تجارب همکاران آن اداره کل در انجام وظایف محوله موفق و سرافراز باشید.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code