| دوشنبه، 26 مهر 1400
در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری گیلان مطرح شد؛
       کد خبر: 78420
نگاه ایران: رئیس کل دادگستری استان در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال با تاکید بر به حفظ حقوق بیت المال تصریح کرد: هرچند که مسئولین استان گیلان در صیانت از اراضی ملی اقدامات زیادی را صورت داده اند ولی توجه و همت هرچه بیشتر تمامی نهادها ودستگاه ها در این زمینه ضروری می باشد. به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دادگستری کل استان گیلان، وی پیگیری پرونده های مربوط به تخلفات محیط زیستی را که در محاکم قضایی و اجرای احکام شهرستانها توسط دستگاه متولی را ضروری دانست و خاطر نشان کرد: اجرای سریع احکام صادره در این پرونده ها از اولویت های مسئولین قضایی قرار گرفته و در جلسه آتی این شورا گزارشی در این خصوص ارائه گردد. سیاوش پور معضل رسیدگی به تغییر کاربری ها را از وظایف مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: نظارت و برخورد شدیدی با تغییر کاربری های غیرمجاز انجام شده است و باید از این پس نیز اهتمام جدی برآن صورت گیرد. این مقام ارشد قضایی درادامه فرهنگ سازی را از راهکارهای موثر در پیشگیری های اجتماعی و صیانت از حقوق بیت المال عنوان کرد و از مسئولین اجرایی استان خواست تا اقدامات موثری دراین زمینه بعمل آورند. رییس کل دادگستری استان در ادامه با ارائه گزارشی از سفر به کشور ژاپن به منظور بازدید از طرح ها و تجارب موفق دولت ژاپن در زمینه مدیریت یکپارچه تالاب ها خاطر نشان کرد: این کشور در احیای تالاب ها و حفظ آنان تلاشهای مثمر ثمری داشته وباید از تجارب و دستاوردهای آن بهره برد. رئیس شورای قضایی استان همزیستی انسان با طبیعت را در این کشور ستودنی ذکر کرد و اظهار داشت: مردم در عین حضور در متن طبیعت ، اصل را بر حفظ محیط زیست گذاشته و در کنار آن با عقلانیت وتدبیر به توسعه صنعت نیز پرداخته اند. وی همسویی و همفکری مردم و ارائه آموزشهای لازم در جهت بالابردن آگاهی و شناخت وظیفه در برخورد با محیط زیست را الزامی دانست و افزود: تغییر نگرش مردم در گرو ارتقاء دانش زیست محیطی آنان می باشد که باید توسط دستگاه های متولی مورد توجه قرار گیرد. احمد سیاوش پور در پایان نیاز استان به توسعه را غیر قابل انکار ذکر کرد و تصریح نمود: توسعه نباید به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست بی انجامد و دستگاه قضایی نیز در یک مسیر ضابطه مند توسعه استان را دنبال می کند. دکتر آقایی دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال نیز در این نشست گزارشی از رفع تصرفات 6 ماهه گذشته را ارائه کرد سپس مدیران برخی دستگاه ها نیز عملکرد شش ماهه خود را برای حاضران قرائت نمودند. احمد سیاوش پور جان احمد آقایی %d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7 %d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7 %d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7 %d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7    
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code