نگاه ایران/ مریم گیتی نژاد: آخرین شب اجرای نمایش «گاس» کاری از گروه تئاتر فوژان پنج شنبه (13آبان) در سالن شهید انصاری مجتمع فرهنگی خاتم الانبیا رشت برگزار شد. بیتا با انصاف تهیه کننده، فرشاد یاری کارگردان و عباس عبداله زاده نویسنده این نمایش است و شراره رخام، رامین راستاد، کیوان خسرومرادی و رسول زنده دل هم در «گاس» ایفای نقش می کنند، غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس و محمد حسن پور رئیس اداره ارشاد شهرستان رشت مهمانان ویژه آخرین اجرای «گاس» بودند. %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-7 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-8 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-9 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-10 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-11 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-12 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-14 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-15 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-1 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-2 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-3 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-5 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-6 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-20 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-19 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-16

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code