| شنبه، 24 مهر 1400
ابعاد تازه ای از دکل نفتی گمشده
       کد خبر: 7785
نگاه ایران:ماجرای دکل گمشده ای که پولش از حساب شرکت تاسیسات دریایی خارج شده و پس از سه سال، این روزها خودش در خلیج مکزیک در حال کار است، هر روز ابعاد جالب تری پیدا می کند. پس از آنکه روز چهارشنبه نادر قاضی پور،اسناد و تصاویری از برخی افراد دخیل در این معامله را در اختیار خبرگزاری رسمی مجلس قرار داد، نام های جدیدی دراین راستا به میان آمد. ماجرای دکل گمشده ای که پولش از حساب شرکت تأسیسات دریایی خارج شده و پس از سه سال، این روزها خودش در خلیج مکزیک در حال کار است، هر روز ابعاد جالب تری پیدا می کند. پس از آنکه روز چهارشنبه نادر قاضی پور، اسناد و تصاویری از برخی افراد دخیل در این معامله را در اختیار خبرگزاری رسمی مجلس قرار داد، نام های جدیدی دراین راستا به میان آمد. مهم ترین چهره ای که در توضیحات روز چهارشنبه قاضی پور از او رونمایی شد، مشاور وقت مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی یعنی آقای «ش» بود؛ کسی که انتشار تصاویرش در کنار دکل گمشده و سخنان قاضی پور درباره سمت حساس او در زمان عقد قرارداد و ماجرای صدور چک ها و واریز پول به حساب شرکت Dean، باعث شد کشف هویت این مدیر نفتی، برای رسانه ها جذاب شود. پیگیری های «شرق» نشان می دهد فردی که قاضی پور از او به عنوان رباینده دکل نام برده، «آقا مراد شیرانی» از مدیران نفتی و یکی از افرادی است که در دهه های قبل به عنوان مبتکر نمونه صنعت نفت معرفی شده بود. او در دوران مدیرعاملی علی طاهری در شرکت تأسیسات دریایی (سال های ٩٠ تا ٩٢) مشاور مدیرعامل بوده و قرارداد خرید دکل نفتی هم در همان بازه زمانی یعنی در سال ٩١ منعقد شده است. برای اینکه بدانیم در ماجرای خرید دکل پرماجرا چه گذشته و چگونه این دکل سر از خلیج مکزیک درآورده، سراغ دفتر شیرانی را گرفتیم. «مراد شیرانی» کسی بود که به سؤالات ما در این باره پاسخ داد و براساس توضیحات او، ماجرای دکل گمشده وارد فاز دیگری می شود. به گفته شیرانی، شرکت Dean، دو ماه قبل از انعقاد قرارداد خرید دکل به شکل صوری ثبت می شود و پس از ثبت به نام «عمر کامل آل سواده»، به سراغ شرکت تأسیسات دریایی ایران می آید. دلال های شرکت Dean  یک دکل نفتی متعلق به شرکتی رومانیایی که در حال بازسازی در ترکیه بود را به شرکت تأسیسات دریایی پیشنهاد می کنند. طاهری مدیرعامل شرکت و شیرانی مشاور او، صرفا مشخصات فنی را تأیید می کنند و برای تأیید نهایی دکل، شیرانی به همراه طاهری عازم ترکیه می شوند و درنهایت پس از تأیید فنی دکل مبلغ٠٠٠/٣٥٣/١٧ دلار به شرکت Dean به عنوان واسطه معامله پرداخت می شود تا پس از نهایی شدن معامله، دکل به ایران منتقل شود. شیرانی درباره چگونگی واریز مابقی پول و تحویل ندادن دکل به ایران، می گوید: برخی افراد خاصی که دارای ارتباطات ویژه با فردی به نام رضا طباطبایی بودند، با اعمال نفوذ و فشار بر شرکت تأسیسات دریایی، شرکت را مجبور به پرداخت ٨٠ درصد باقی مانده قیمت قبل از تحویل دکل می کنند. پس از اینکه این پول به حساب شرکت Dean واریز می شود، این شرکت با گرفتن پول و واریز نکردن آن به حساب شرکت رومانیایی، باعث می شود شرکت رومانیایی دکل را به شرکتی دیگر بفروشد و دست شرکت تأسیسات دریایی هم از دکل کوتاه بماند. شیرانی درباره ارتباط طباطبایی با شرکت Dean و شخص عمر کامل، نیز به نکته جالبی اشاره می کند و می گوید: عمر کامل آل سواده تا سال گذشته قبول نمی کرد شرکت او پول ها را دریافت کرده، اما پس از پیگیری های پیچیده و دقیقی که انجام شد، درنهایت «کنلون بانک» چین تأیید کرد در شرایط تحریم، پول های شرکت تأسیسات دریایی به حساب شرکت Dean واریز شده است. پس از آن بود که عمر پرده از راز بزرگ شرکت Dean برداشت و قرارداد همکاری خود با رضا طباطبایی را افشا کرد. براساس این سند که شیرانی آن را در اختیار «شرق» قرار داده، مالک شرکت Dean و تنها ذی نفع و دارنده شرکت ازجمله دارایی ها و تمامی سودها و حقوق آن رضا مصطفوی طباطبایی است و شخص عمر کامل آل سواده، فقط نماینده طباطبایی در این شرکت بوده است.پس از این افشاگری، شیرانی به عنوان فردی که در گزارش روز چهارشنبه خانه ملت متهم ربایش دکل معرفی شده بود، حالا پای طرف اصلی ماجرا یعنی رضا مصطفوی طباطبایی به پرونده باز شده است؛ پرونده ای که به نظر می رسد با این مستندات، نقاط مبهم آن در حال برطرف شدن است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code