شنبه، 09 فروردین 1399 | 2020 Saturday 28 ,March  
تصاویری کم نظیر از یک جاذبه مذهبی و طبیعی؛
نگاه ایران/آدینه صالح نژاد: تصویری که مقابل چشمان جان می گیرد شبیه عکس های قدیمی یا پوسترهای رنگ و روغن اغراق شده است؛ جنگل های انبوه و مه گرفته، جاده باریک و دسته دسته آدم که نه با هدف فتح قله ای خاص که برای تازه کردن دیدار با سید نورالدین فرزند امام موسی کاظم (ع) و برادر ناتنی امام رضا (ع) عازم ارتفاعات هستند. مقصد را که سوال کنی نام صاحب بقعه را به زبان محلی پونسی (Pounsi) (و بعضا پانسی) معرفی می کنند که به باور بعضی به دلیل مدفون شدن پنج سید در آن به این نام معروف شده و بعضی دیگر هم دلیل نامگذاری را در قابلیت دسترسی از (پنج جهت) مختلف می دانند. هر سال در ماه محرم مردم منطقه مراسم برپایی علم و علم برچینی را دراین بقعه که در دل جنگل های تیکسر اطاقور لنگرود قرار دارد برگزار می کنند. مردم روستاهای اطراف این امام زاده در اعیاد مذهبی با پختن غذاهای مختلف به توزیع آن بین نیازمندان و زائران می پردازند. همچنین در پایین دست امامزاده یک چاه آب قرار دارد که به عقیده مردم بومی قابیلت برطرف کردن بعضی از بیماری ها را دارد. راه دسترسی به امام زاده پونسی چند سالی است که وعده بهبود جاده منتهی به امام زاده پونسی مطرح شده است. در حال حاضر راه دسترسی به این زیارتگاه قدیمی با جاذبه های طبیعی فراوان، دشوار است. بعد از حرکت از لنگرود به سمت اطاقور وارد جاده منطقه تورسیتی خرما می شوید. بعد از طی حدود ۸ کیلومتر تابلوی روستای تیکسر در سمت چپ جاده پیدا می شود. جاده تیسکر یک جاده آسفالته کوهستانی به طول حدود ۵ کیلومتر است. بعد از ورود به روستای تیکسر حدود ۵۰۰ متر بالا تر یک سه راهی مقابل چشمان شما نمایان می شود. در اینجا جاده اصلی به سمت چپ پیچیده و راه دیگر یک جاده خاکی است که از سمت راست به پایین سرازیر می شود. این جاده خاکی، نقطه آغازین پیاده روی به سمت پونسی است. از همین سه راهی، بقعه امامزاده پونسی اگر دقت کنید، در میان انبوه درختان، به سختی دیده می شود. جاده خاکی مزبور بعد از گذر از کنار چند خانه به راه مالرو تبدیل شده و به سمت بالا ارتفاع می گیرد. حدود ۲۰ دقیقه که در این مسیر حرکت کردید به یک راه پاکوب می رسید که از سمت چپ به دره منتهی می شود. وارد راه پاکوب شده و از رودخانه گذر کنید. پس از رودخانه دو راه پاکوب پیش روی شماست: یکی به سمت بالا ارتفاع گرفته و شما را مستقیم به روی یال و خط الراس می رساند با ادامه این مسیر پس از حدود ۱۵ دقیقه بر روی خط الراس قرار گرفته و یک راه پاکوب مشخص و هموار، شما را مستقیم به امامزاده پونسی می رساند.%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code