| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران/ مریم صابری: جلسه امروز کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهری صبح امروز (۸ آبان) به ریاست فرانک پیشگر در محل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با حضور محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت و علیرضا حاجی پور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت برگزار شد. موضوع جلسه امروز سراوان و روش کنترل مدیریت زباله و اقدامات شهرداری رشت مربوط بود. اهمیت بحث سراوان سبب آن شده تا دومین جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر به ریاست پیشگر فقط به  لندفیل سراوان و بررسی راهکارهای خروج از بحران بهبود وضعیت این سایت اختصاص داشته باشد.  محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت نیز مهمان جلسه امروز بود. (مشروح سخنان شهردار و مشاوران سازمان مدیریت پسماند را از اینجا بخوانید) %d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-105-%da%a9%d9%85%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-13 فرانک پیشگر رئیس کمیسیون بهداشت محیط زیست و خدمات شهری در این جلسه تولید زباله و دفن آن اجتناب ناپذیر دانست و گفت: برای جلوگیری از مشکلات باید دفن بهداشتی وجود داشته باشد و همچنین برای شیرابه زباله ها نیز نیازمند تصفیه خانه هستیم. مشخص کردن منابع مالی %d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-105-%da%a9%d9%85%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-2 عباس صابر دیگر عضو کمیسیون بهداشت نیز نیز در این جلسه گفت: ایجاد سلول جدید بهداشتی و ارتقای کارخانه کودآلی و همچنین تصفیه خانه ای که برای شیرابه های سلول جدید و قدیم اقدامات مهم و مورد نیاز سراوان است. وی افزود: زباله سوز نیز می تواند به عنوان یکی از گزینه ها بعدی مطرح باشد. مجید رجبی نیز با بیان اینکه یکی از وظایف ذاتی زباله شهرداری مر بوط به جمع آوری زباله است گفت: باید برنامه مشخص شهرداری با هزینه پیش بینی شده  و ترتیب اولویت به شورا ارائه شود. وی افزود: منابع مالی هر پروژه باید تعریف شود. تعیین تکلیف TTS انجام شود %d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-105-%da%a9%d9%85%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-9 فاطمه شیرزاد با بیان اینکه کنترل و مدیریت زباله به یکدیگر وصل هستند خواستار مشخص شدن تکلیف شرکت TTS شد. شیرزاد با بیان اینکه در دنیا به عنوان صنعت به زباله نگاه می شود گفت: در برنامه های ارائه شده از سوی سازمان پسماند در مورد دفن و امحا صحبت شد اما به بحث تولید انرژی اشاره نشد. وی همچنین ارتقای کارخانه کودآلی الزامی را الزامی دانست و اظهار کرد: در بودجه سال پیش نیز بودجه ای برای ارتقا پیش بینی شده بود اما اقدام محسوسی دیده نشد. شیرزاد در ادامه با انتقاد از وضع فعلی تفکیک زباله از مبدا گفت: تفکیک از مبدا در رشت تقریبا تعطیل است و باید از سر گرفته شود. وی با بیان اینکه بسته تشویقی برای شهروندان وجود ندارد نیز گفت: مردم ناراضی هستند که در ازای تحویل زباله چیزی دریافت نمی کنند. شیرزاد همچنین با اشاره به وضعین مردم سراوان به دلیل مشکلات ناشی از زباله گفت: کنترل وضعیت مگس و پشه در سراوان باید جدی گرفته شود. زباله سوز را حذف نکنیم %d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-105-%da%a9%d9%85%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-7 سید رضا موسوی روزان نیز با بیان اینکه نیازمند مطالعه بیشتر هستیم گفت: نمی توانیم به دلیل هزینه بالای تعمیرو نگهداری نیروگاه زباله سوز از آن صرف نظر کنیم. وی افزود: اگر وجود زباله سوز ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکلات را کمتر کنیم باز باید آن را در نظر داشته باشیم. روزان توجه همزمان به ایجاد سلول جدید و فرهنگ سازی برای تولید کمتر زباله، ایجاد تصفیه خانه و توسعه کارخانه کودآلی را خواستار شد و گفت: اگر نیاز است بازدید هم از برزیل انجام بگیرد تا در شرایط بهتری تصمیم گرفته شود. شجاعت برای کار عملی %d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-105-%da%a9%d9%85%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-8 اسماعیل حاجی پور با اشاره به دو وظیفه مهم شهرداری گفت: شهداری دو وظیفه مهم جمع آوری زباله و اطفای حریق را به عهده دارد. وی با بیان اینکه تصمیم گیران باید به مشاوران اعتماد داشته باشند گفت: مشاور پروژه سایت برزیل را از نزدیک دیده و توضیح می دهد و باید به او اعتماد داشته باشیم. حاجی پور با بیان اینکه شهردار لایحه خود را تا ده روز به شورا ارائه دهد گفت:  باید بعد از سال ها کار تحقیقاتی شجاعت به خرج بدهیم و کار عملی انجام دهیم. پیشگر رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست نیز در پایان جلسه از شهردار خواست تا لایحه خود را به شورا بفرست. وی همچنین پیشنهاد داد تا از زباله سوز کشور آذربایجان که از تکنولوژی فرانسه استفاده می کنند بازدید صورت بگیرد تا تصمیم بهتری برای ایجاد نیروگاه زباله سوز اتخاذ شود.