جمعه، 22 فروردین 1399 | 2020 Friday 10 ,April  
با اقدامات دستگاه قضايی استان و همكاری منابع طبيعی گيلان؛
نگاه ایران: به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دادگستری گیلان، با اقدامات دستگاه قضایی استان و همکاری منابع طبیعی گیلان بیش از هفتاد هکتار از اراضی ملی استان گیلان در شهرستان ماسال و بخش کرگانرود از شهرستان تالش رفع تصرف شد. در راستای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی ملی هفته گذشته با دستور قضایی حدود 60000متر از اراضی جنگلی " ایشیک آقاسی" و 4000متر از اراضی ساحلی خطبه سرا در کرگانرود و 12901 متر  در ماسال رفع تصرف گردید. لازم به ذکر است دستگاه قضایی استان  با عزم جدی در برخورد با متخلفان و متجاوزان محیط زیست از هیچ کوششی فروگزار ننموده و با کلیه متصرفین برخورد قاطع و قانونی خواهد نمود.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code