جمعه، 15 فروردین 1399 | 2020 Friday 03 ,April  
نگاه ایران/مهرداد احمدی: پنجمین همایش ملی مدیریت بازاریابی و فروش، عصر جمعه (7آبان) در سالن همایش های شرکت مخابرات گیلان توسط موسسه «مدیران نواندیش گیلان» برگزار شد. این روبداد با حضور و سخنرانی پروفسور صدرالدین نجاتی گیلانی، ﻣﺸﺎور حوزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، رئیس سابق دانشگاه تی ساید انگلستان، رئیس سابق دانشگاه بورنموث انگلستان، برنده جایزه سلطنتی در مدیریت راهبردی و استراتژی و  دکتر محمد بلوریان تهرانی مشاور و نویسنده حوزه مدیریت کسب و کار، مولف و مترجم ۲۱ جلد کتاب در حوزه کسب و کار، دکتری بازاریابی و تبلیغات از دانشگاه ایندیانای آمریکا برگزار شد. استراتژی های نفوذ و توسعه در بازار هدف، خنثی سازی فعالیت رقبا و راهکارهای بهینه رصد آن ها، یادگیری استراتژی ها و تکنیک های فرار از رقابت قیمتی در بازار، تیم سازی سازمانی و راهکارهای افزایش بهره وری پرسنل، راهکارهای افزایش انگیزه و تفکر سیستمی در سازمان، حرکت به سمت روش و قابلیت های فروش بازارمحور، تغییر شرایط بازار و مصرف کنندگان با ورود رقبای خارجی، مدل نوین مارکتینگ و فروش بازارمحور،تکنیک ها و روش های افزایش مشتریان جدید، حفظ و وفاداری مشتریان موجود از جمله محورها و موضوعات این همایش بود. %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-1 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-2 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-3 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-5 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-6 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-4 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-7 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-8 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-9 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-10 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-11 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-13 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-15 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-16 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-14  

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code