| دوشنبه، 11 مهر 1401
به گزارش نگاه ایران: به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، به اطلاع عزیزانی که به دلیل عدم تکمیل اطلاعات ثبت نام عضویت صندوق اعتباری هنر، استمرار بیمه تامین اجتماعی آنها قطع شده است می رساند جهت حفظ سوابق بیمه ای خود ظرف مدت سه ماه فرصت دارند تا با مراجعه به پایگاه اینترنتی این صندوق به آدرس www.honarcredit.ir نسبت به انجام تشریفات اداری و ثبت نام عضویت اقدام نمایند تا نسبت به صدور معرفی نامه جدید جهت ادامه بیمه اقدام گردد. در غیر اینصورت جهت برقراری مجدد بیمه با ارائه مدارک و تشکیل مجدد پرونده از طریق معاونت تخصصی مربوطه اقدام نمایند. بنا بر این گزارش؛ صندوق اعتباری هنر در اواخر سال 93 به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: برابر بررسی های صورت گرفته مشخص و محرز شد که تعداد 15 هزار نفر از مشمولین بیمه این صندوق از سراسر کشور حائز شرایط بهره مندی از کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شناخته نشده اند و باید نسبت به قطع بیمه این قبیل از افراد اقدام لازم به عمل آید. بدیهی است چنانچه هر یک از متقاضیان شامل هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران، فعالان قرآنی و... که شرایط مصوب را احراز نمایند نسبت به صدور معرفی نامه جهت هر یک از آنان به منظور انعقاد قرارداد مجدد و یا ادامه بیمه پردازی با رعایت ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. شایان ذکر است که پیش از این برای بالغ بر دو هزار نفر از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان گیلان، حق بیمه مذکور پرداخت می شد که بعد از تصمیم اخیر صندوق، بیمه 471 نفر از این افراد قطع شده است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code