دوشنبه، 11 فروردین 1399 | 2020 Monday 30 ,March  
در نشستی به میزبانی نهاد رهبری دانشگاه‌های گیلان عنوان شد:
نگاه ایران: شب گذشته جلسه ای در دانشگاه آزاد پل طالشان رشت با مدیریت و میزبانی نهاد رهبری دانشگاه های استان تشکیل شد. حجت الاسلام پوررضا رییس نهاد رهبری دانشگاه های استان که ریاست نشست را بر عهده داشت موضوع جلسه را تشکیل جمعی از نمایندگان تشکل های دانشگاه های استان برای هماهنگی و نظم بیشتر باسیاست های جمهوری اسلامی و دفاتر نهاد دانشگاه ها و یکدیگر عنوان کرد. وی توجه به منویات رهبری درباره حضور انقلابی جوانان و دانشجویان در عرصه های مختلف فرهنگی و سیاسی را هدف و محور تشکیل این جمع بیان کرد. در این جلسه حجت الاسلام پوررضا، حجت الاسلام صفوی رییس نهاد دانشگاه آزاد اسلامی، حجت الاسلام بصیری رییس نهاد دانشگاه گیلان،حجت الاسلام امامی رییس نهاد دانشگاه پیام نور گیلان، حجت الاسلام چهری رییس نهاد دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه علوم پزشکی،حجت الاسلام رنجبر مسوول معارف اسلامی دفتر نهاد گیلان و مسئولین اجرایی دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه های مختلف و تعدادی از فعالین و نمایندگان مجموعه ها و تشکل ها حضور داشتند.  
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code