یکشنبه، 17 فروردین 1399 | 2020 Sunday 05 ,April  
نگاه ایران:مربی باشگاه که متهم است به بهانه نشان دادن لباس ورزشی جدید، شاگردش را به مخفیگاهش کشانده و نقشه شیطانی اش را اجراکرده است درحالی بازداشت شد که دربازجویی ها منکر ماجرا شد. چند روز قبل مرد میانسالی همراه پسر 11 ساله اش به دادسرای جنایی تهران رفت و از مربی باشگاه پسرش شکایت کرد.پسرش به بازپرس آرش سیفی از شعبه 4 دادسرای جنایی تهران گفت: مدتی است که به یک باشگاه ورزشی در جنوب تهران می روم. دیروز صبح درحال بازی در کوچه با بچه ها بودم که مربی باشگاه را دیدم. بعدهم ازمن خواست برای دیدن لباس های ورزشی به خانه اش بروم. من هم همراهش رفتم اما پس ازورود به خانه با زور و تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرارداد. بعدهم با تهدید و به این شرط که حرفی به کسی نزنم، اجازه داد از خانه اش خارج شوم.» به دنبال اعلام این شکایت بازپرس جنایی دستور بازداشت مربی 31 ساله را صادر کرد. کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی نیز مرد جوان را پس از دستگیری و برای تحقیقات به دادسرای جنایی منتقل کردند. اما متهم منکر ماجرا شد و گفت: «تا به حال شاگردم را به خانه نبرده ام و او به خاطرکینه قبلی از من چنین شکایتی کرده است. چراکه چند باری در باشگاه به خاطر کم کاری با او برخورد کردم و همین مسأله باعث شده که کینه مرا به دل بگیرد و چنین ادعایی را مطرح کند.» به دنبال اظهارات مرد جوان، بازپرس پرونده تازمان روشن شدن ماجرا او را دراختیار کارآگاهان پلیس قرارداد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code