شنبه، 09 فروردین 1399 | 2020 Saturday 28 ,March  
نگاه ایران: سخنگوی ناجا نسبت به انتشار خبری درباره کشته شدن تعدادی ازکول بران در سال ۹۴ در مرزهای غربی کشور واکنش نشان داد و آن را دروغ خواند. سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به انتشار خبری در مورد کشته تعدادی از کول بران در مرزهای غربی که از سوی رسانه های خارجی مطرح شده است، گفت: این ادعا دروغی بیش نیست و در حالی منتشر شده است که تلاشهای صورت گرفته در خصوص ساماندهی کول بران در مسیر ها و چارچوبهای قانونی نشان از توجه نظام به محرومین و مقتضیات جامعه دارد. وی با بیان اینکه وقوع چنین اتفاقی در سال ۹۴ نیز به عیچ عنوان مورد تایید نیست، گفت: بی شک تعمد رسانه های خارجی در معرفی قاچاقچیانی که با عنوان مجعول کوله بر، مخفیانه و شبانه سعی در ورود به کشور دارند، حکایت از خواست این رسانه ها در تضعیف حریم مرزهای ایران و فراهم سازی زمینه برای ورود افرادی دارد که با مقاصد گوناگون فارغ از ترویج اقتصادغیررسمی وسودهای کلان تلاش برای ورود سلاح وموادمنفجره و موادمخدر در اشکال مختلف و همچنین خدشه دار کردن امنیت مثال زدنی کشورمان ایران دارند. بر اساس متنی که دفتر سخنگوی ناجا در اختیار ایسنا قرار داده، منتظرالمهدی افزود: بی شک، پلیس نسبت به ورود مخفیانه و غیرقانونی هر فرد و شکستن حریم امن مرزهای کشور برخوردی قاطعانه خواهد داشت و بر سرجان و امنیت مردم هرگز مماشات نخواهد کرد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code