شنبه، 09 فروردین 1399 | 2020 Saturday 28 ,March  
نگاه ایران:دستورالعمل اجرایی برنامه آموزش و پرورش برای دوره پیش دبستانی چند روز پیش از سوی آموزش و پرورش به استان ها ابلاغ شد. این سند، توسعه کمی و کیفی دوره پیش دبستانی را با تاکید بر مناطق لازم التوجه به ویژه دو زبانه، محروم، عشایر و حاشیه شهر ها دنبال می کند. تدوین برنامه اجرایی پوشش حداکثری دوره یک ساله پیش دبستانی، توسعه کمی دوره پیش دبستانی، با اولویت مناطق دو زبانه، محروم و روستایی، توسعه و بهبود آموزش های پیش دبستانی در مناطق عشایری، توسعه دوره پیش دبستانی با مشارکت بخش غیردولتی، توسعه پیش دبستانی های مستقل غیردولتی، توانمندسازی نیروی انسانی دوره پیش دبستانی، طراحی و اجرای برنامه آموزش و مداخله بهنگام جهت نوآموزان دارای نیاز ویژه شناسایی شده در طرح سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی دوره پیش دبستانی، پرورش و تقویت هویت اسلامی – ایرانی کودکان دوره پیش دبستانی، طراحی و اجرای برنامه «فقط یک زمین داریم» در دوره پیش دبستانی و توانمندسازی اولیاء درخصوص پیش نیازهای ورود کودکان به مدرسه مهم ترین برنامه های اجرایی دوره پیش دبستانی هستند که در قالب این دستورالعمل دنبال می شوند. توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی استفاده حداکثری از ظرفیت های مدارس غیردولتی و سایر فرصت های استانی و منطقه ای و ثبت نام به موقع نوآموزان پیش دبستانی در سامانه سناد و استمرار فعالیت های امیدبخش سنوات گذشته، در راستای افزایش نرخ پوشش پیش دبستانی، مورد تاکید است. آموزش و پرورش پیش دبستانی رایگان فقط مخصوص مناطق دارای ضریب محرومیت بالا که در شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی نیروی رسمی به آن ها تعلق می گیرد و مربوط به مناطق دارای ضریب محرومیت ۹ و مدارس عشایری است. با توجه به اهمیت توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم دو زبانه، روستایی، عشایری و لازم التوجه حاشیه شهر ها و با بهره گیری از ردیف اعتباری مستقل پیش دبستانی در بودجه سال ۱۳۹۵ و نیز دریافت کمک و مشارکت های مردمی، توسعه دوره پیش دبستانی در این مناطق مورد حمایت دولت قرار می گیرد و فعالیت های پیش بینی شده با دقت ارزیابی می شود. در این راستا توسعه پیش دبستانی های غیردولتی مدنظر است. با استفاده حداکثری از ظرفیت مدارس غیردولتی، توسعه دوره پیش دبستانی با مشارکت بخش غیردولتی و توسعه پیش دبستانی های مستقل غیردولتی محقق خواهد شد. توسعه پیش دبستانی غیردولتی و جلب همکاری سایر دستگاه ها مورد انتظار است. حمایت دولت مختص به مناطق محروم و لازم التوجه بوده و در صورت لزوم خرید خدمات پیش دبستانی از مدارس غیردولتی و سایر سازمان ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انجام می شود. همچنین در راستای افزایش فرصت های عادلانه آموزشی اعتبار تخصیصی جهت توسعه کمی پیش دبستانی در مناطق «دوزبانه» محروم و روستایی و لازم التوجه حاشیه شهر ها و دو فعالیت کیفی تامین منابع آموزشی و تهیه راهنمای حرفه ای مربیان، عملیاتی خواهد شد. توسعه پیش دبستانی با حمایت دولت، با لحاظ تدابیر امیدبخش و عادلانه باید به گونه ای باشد که شامل تعداد بیشتر نوآموزان با میزان حمایت متفاوت باشد و مانع ایجاد انتظار گذراندن رایگان دوره شود. حمایت دولت از ۲۱۰ هزار نوآموز پیش دبستانی براساس قانون بودجه ۹۵ مقرر است تعداد ۲۱۰ هزار نوآموز پیش دبستانی شامل ۱۵۰ هزار نفر در مناطق دو یا چند زبانه کشور، ۵۰ هزار نفر در مناطق محروم، روستایی و عشایری و ۱۰ هزار نفر در مناطق لازم التوجه حاشیه شهر ها، تحت حمایت دولت قرار گیرند. سهم هر یک از استان ها در تفاهم نامه منعقده مشخص شده است. براساس تحلیل شاخص های آموزشی استانی و منطقه ای و آسیب شناسی های انجام شده در تمامی استان ها، مناطق دارای اولویت مشخص شده اند. سهمیه استان ها براساس میزان دوزبانگی، درجه محرومیت روستایی، عشایری و حاشیه شهر بودن و در نظر گرفتن شاخص های پوشش پیش دبستانی، به تفکیک هر منطقه تعیین و پس از توافق با معاون آموزش ابتدایی استان (به نمایندگی از کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان) طی تفاهم نامه سال ۹۵-۹۶ ابلاغ شده است. تمام کودکان ۵ و ۶ ساله (با تاکید بر حداقل یک سال قبل از دبستان) در مناطق دو زبانه، محروم و روستایی، عشایری و حاشیه شهر ها، با توجه به سهمیه اعلام شده هر استان اعم از نوآموزان کلاس های پیش دبستانی دارای مجوز تخصیص نیرو در دهستان ها و مناطق با ضریب محرومیت بالا و نوآموزان کلاس های چند پایه به استناد شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی و برنامه توسعه سنواتی در سر جمع محاسبات این برنامه لحاظ می شود. ورود اطلاعات نوآموزان ثبت نام شده با استفاده از اعتبار تخصیصی، در سامانه سناد الزامی است. نحوه بکارگیری مربیان پیش دبستانی نیروی انسانی (مربی) مورد نیاز جهت کلاس های پیش دبستانی مناطق با ضریب محرومیت بالا و دو زبانه (دولتی رایگان) و سایر مناطق با مشارکت مردم با استفاده از نیروهای رسمی، طبق مفاد دستورالعمل های موجود به شرح زیر تامین می شود: - نیروی رسمی موجود در آموزش و پرورش تحت عنوان آموزگار شاغل در سمت مربی پیش دبستانی در ۵۳ دهستان مناطق محروم - نیروی رسمی مازاد و کسر ساعت موظف - نیروی رسمی در نوبت غیرموظف طبق ضوابط مندرج - نیروی بازنشسته حائز شرایط - خرید خدمات آموزشی در چارچوب قوانین و مقررات موجود از طریق موسسات مدارس غیردولتی، سازمان ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از قبل، تعاونی های آموزشگاهی ارائه دهنده خدمات آموزشی، انجمن های علمی و... تامین نیروی پیش دبستانی در مدارس دولتی نیز به این شرح است: - کلاس های پیش دبستانی در مدارس دولتی با به کارگیری نیروهای رسمی مازاد، کسر ساعت موظف و غیرموظف و با بازنشسته حائز شرایط، مطابق بخشنامه ۱۱۱۰۴۶ تشکیل می شود. به کارگیری نیروی آزاد در این کلاس ها تخلف محسوب می شود و با مدیران متخلف مطابق مقررات برخورد خواهد شد. سرانه و هزینه پیش دبستانی ها مبلغ سرانه نوآموزان متناسب با هزینه سرانه تعیین شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، از طریق ادارات کل آموزش و پرورش استان ها اعلام خواهد شد. در صورت واگذاری کلاس های پیش دبستانی به موسسان مدارس غیردولتی و خرید خدمات و فعالیت های آموزشی و پرورشی پیش دبستانی از سایر موسسات و تشکل های غیردولتی واجد شرایط، پرداخت ها در قالب سرانه به ازای هر نوآموز و متناسب با نوع فعالیت خواهد بود. مدیران مدارس موظفند اطلاعات نوآموزانی را که از طریق اجرای این دستورالعمل ثبت نام کرده اند، در سامانه ستاد و در دو بخش «پیش دبستانی دولتی و غیردولتی» ثبت کنند و به صورت فایل جداگانه، در اسناد مدرسه نیز نگهداری کنند تا در زمان مقرر، قادر به ارائه مدارک و مستندات لازم باشند. پیش دبستانی دولتی ویژه ۵۳ دهستان محروم و مناطق عشایر: پیش دبستانی در مناطق دارای ضریب محرومیت ۹ و مناطق عشایری در سراسر کشور رایگان بوده و دریافت وجه تحت عنوان شهریه و با وجه ثبت نام ممنوع است. نیروی انسانی مورد نیاز کلاس های پیش دبستانی این مناطق، از محل گروه دوم، طبق ضوابط مندرج در شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی سال ۱۳۹۵ تامین می شود. تاکید بر جذب حداکثری و افزایش نرخ پوشش تا میزان صددرصد نوآموزان این مناطق است. کلاس پیش دبستانی ضمیمه دبستان دولتی: در این شیوه بخشی از هزینه ها توسط خانواده ها و بخشی از طریق اعتبارات ویژه دوره پیش دبستانی تامین می شود. اولویت تخصیص اعتبار ویژه دوره پیش دبستانی نوآموزان مناطق دوزبانه، محروم و روستایی دارای ضریب محرومیت ۶، ۷ و ۸ و حاشیه شهر ها است. تامین منابع مالی از محل اعتبارات پیش دبستانی، با کاهش ضریب محرومیت، کم می شود. استفاده از فرصت کلاس های چند پایه حائز شرایط و تشکیل کلاس چند پایه دارای نوآموز پیش دبستانی در این مناطق طبق مصوبات، (دوره اول ابتدایی، حداکثر ۳ پایه و ۱۵ دانش آموز که یک پایه آن پیش دبستانی است) مورد تاکید است. لازم است تشویق های مادی و معنوی برای معلمان و مدیر آموزگاران کلاس های چند پایه دارای نوآموز پیش دبستانی، لحاظ شود. سرانه پیش دبستانی با حمایت دولت؛ در محاسبه سرانه حد نصاب (حداقل تعداد نوآموز) کلاس های پیش دبستانی در مناطق محروم، روستایی و عشایری ۱۰ نفر، برای مناطق دو زبانه ۱۵ نفر و برای کلاس های حاشیه شهر ها ۲۰ نفر در نظر گرفته شده است. سقف تراکم (حداکثر) جمعیت نوآموزی برای تشکیل کلاس ها در مناطق دو زبانه، محروم و روستایی ۲۰ نفر و در حاشیه شهر ها ۲۵ نفر است. بدین ترتیب، میزان حمایت دولت براساس سرانه تشکیل کلاس و سرانه نوآموزان پیش دبستانی، مطابق جداول مربوط خواهد بود و میزان مشارکت مردم توسط کمیته برنامه ریزی استان قابل تغییر است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code