چهارشنبه، 30 مهر 1399 | 2020 Wednesday 21 ,October  
نگاه ایران/سهیلا بی غم: روستای انبوه که در ۱۱۰ کیلومتری مرکز شهر رودبار قرار دارد مانند سالیان گذشته و همزمان با فرا رسیدن فصل برداشت انار میزبان مشتاقانی بود که برای دیدن دانه های یاقوتی در این مکان حضور پیدا کرده بودند. در انبوه ۲۲۰ باغ انار در گستره ی ۱۵۵ هکتاری وجود دارد که هر سال حدود ۱۴۰۰ تن انار از آن برداشت می شود. جشن انار یکی از مهم‏ ترین مراسم های محلی و سنتی گیلان است که قدمتی ۱۰۰ ساله دارد و هر سال در آخرین جمعه مهر ماه برگزار می شود. %d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1-4 %d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1-7 %d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1-5 %d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1-10 %d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1-9 %d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1-8 %d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1-2 %d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1-1 %d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1-11 %d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1-12 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%be%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b11

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code