یکشنبه، 04 آبان 1399 | 2020 Sunday 25 ,October  
نگاه ایران: سید گلمیر ساداتی عکاس قدیمی مطبوعات گیلان چند روزی است به علت عارضه قلبی در بیمارستان حشمت رشت بستری شده است. سید گلمیر ساداتی بیش از سه دهه است که  با عکس های ورزشی و اجتماعی خود با مطبوعات گیلان همکاری دارد و سال هاست که عمر و انرژی خود را در مطبوعات و نشریات استان گذرانده است. دو فرزند وی سید امین و سید احمد ساداتی نیز توسط این عکاس قدیمی در عرصه رسانه ها فعالیت می کنند. سید گلمیر ساداتی چند روزی است که به علت عارضه قلبی در بیمارستان حشمت رشت بیشتری شده است و طبق نظر پزشک معالجش روند درمانش باید به صورت کامل طی شود و البته مورد لطف رئیس بیمارستان حشمت دکتر صدیقی نژاد قرار گرفته است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code