شنبه، 10 آبان 1399 | 2020 Saturday 31 ,October  
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: ساکنین آسایشگاه سالمندان و معلول، در آخرین جمعه مهر، مانند هر آخر هفته دیگر ، میهمان داشتند. شش آرایشگر رشتی با همراهی فاطمه شیرزاد و رضا رسولی دو عضو شورای شهر رشت با حضور در آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت ساعاتی را با آنها سپری کردند. این آرایشگران به اصلاح و پیرایش رایگان سالمندان و معلولین مرد ساکن این آسایشگاه پرداختند و با این اقدام ارزشمند موجب شادی آنها شدند. فاطمه شیرزاد، رئیس کارگروه حمایت از اقشار آسیب پذیر شورای شهر رشت و یکی از سفیران فرهنگی سازمان بهزیستی گیلان در حاشیه این برنامه به نگاه ایران گفت: به دنبال پیشنهاد جمعی از آرایشگران جوان و خیر رشتی برای انجام اقدام ارزشمندی که امروز صورت گرفت، هماهنگی های لازم را با مسوولین آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت انجام دادیم و بستر این اقدام فرهنگی را آماده کردیم که این حرکت خوشحالی بسیار این عزیزان را به همراه داشت. فاطمه شیرزاد ضمن تقدیر و تشکر از جوانان مشارکت کننده در این برنامه، از عموم خیرین و نیکوکاران دعوت کرد با توجه به معنویت ماه محرم در هر حوزه ای که می توانند به آسایشگاه سالمندان و معلولین شهر رشت کمک کنند. %d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-4 %d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-1 %d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-2 %d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-3 %d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-6 %d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-14 %d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-11 %d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-5 %d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-13 %d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-10 %d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-12 img_20161021_222854 img_20161021_222838 img_20161021_222831

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code