سه شنبه، 29 مهر 1399 | 2020 Tuesday 20 ,October  
نگاه ایران/ آدینه صالح نژاد: اولین بازارچه خیریه توسط «گروه مردمی سفیران مهربانی» در لنگرود عصر روز پنج شنبه (29مهر) به مدت سه ساعت و با حضور چشمگیر شهروندان در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود برگزار شد. در این بازارچه شرکت کنندگان آثار خود نظیر غذا و شیرینی، صنایع دستی و تزئینی را با هدف جمع آوری کمک در راستای برنامه های گروه «سفیران مهربانی» در معرض فروش قرار دادند که بر اساس اعلام برگزار کنندگان حاصل آن مبلغ 5.980.000 تومان شد. «سفیران مهربانی» یک گروه مردم نهاد خیریه است که تاکنون فعالیت هایی نظیر ساختن سرپناه برای خانواده های کم بضاعت، ایجاد اشتغال از طریق خرید لوازم کار نظیر چرخ خیاطی برای بانوان کم بظاعت، تقبل هزینه درمان چند بیمار صعب العلاج و مبتلا به سرطان، تهیه سبد کالا و مایحتاج خانواده های کم بظاعت و نیز ایجاد دیورا مهربانی در شهر لنگرود (از اینجا بخوانید) را در کارنامه خود دارد. %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-1 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-2 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-3 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-4 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-5 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-6 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-7 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-8 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-9 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-10 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-11 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-12 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-13  

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code