چهارشنبه، 07 آبان 1399 | 2020 Wednesday 28 ,October  
نگاه ایران/ آدینه صالح نژاد: هفتمین دوره جشنواره مسابقات بومی محلی بسیج شمال کشور صبح پنج شنبه (29مهر) در مجموعه فرهنگی تفریحی سردار جنگل چمخاله لنگرود آغاز شد. مسئول تربیت بدنی سپاه قدس گیلان در حاشیه برگزاری این مسابقات به نگاه ایران گفت: این مسابقات به صورت تیمی و انفرادی برگزار شد و طی آن تیم های گیلان الف و ب، مازندران، گلستان، همدان، کرمانشاه، زنجان، آذربایجان شرقی، قزوین، خراسان رضوی و کردستان در این دوره از مسابقات شرکت کردند. سرهنگ علی اسلامی اقدم با اشاره به شرکت 170 نفر به صورت انفرادی و تیمی در این جشنواره، تصریح کرد: شرکت کنندگان در رشته های کشتی شال و کمر، هفت سنگ، دان پلان(پرتاب سنگ) و طناب کشی در تیمی و له له با پا به طول 30 متر، مچ اندازی، پرش طول و پرتاب سنگ به صورت انفرادی با هم به رقابت می پردازند. وی افزود: این جشنواره در دو مرحله جنوب در اصفهان و شمال کشور در چمخاله لنگرود برگزار می شود که نفرات برتر هر رشته برای مشخص شدن رده های برتر با هم رقابت می کنند. گفتنی است مراسم اختتامیه این جشنواره جمعه 30 مهر برگزار می شود. %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87 %d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code