سه شنبه، 06 آبان 1399 | 2020 Tuesday 27 ,October  
نگاه ایران/پویا بازارگرد: اولین همایش سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت گیلان، صبح امروز چهارشنبه ۲۸ مهرماه در رشت برگزار شد. (گزارش مراسم را اینجا بخوانید) ، (سخنرانی معاون وزیر بهداشت را اینجا بخوانید) در این مراسم محمد هادی ایازی، معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت،درمان و علوم پزشکی، شاهرخ یوسف زاده چابک رئیس دانشگاه علوم پزشکی، یونس رنجکش، معاون امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان، کیانوش کوچکی نژاد مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان گیلان، محمدعلی ثابت قدم، شهردار رشت و جمعی از مدیران عامل سازمان های مردم نهاد (سمن ها) حضور داشتند. %d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b3 %d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b3 %d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b3 %d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b3 %d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b3 %d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1 %d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b3 %d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b3