شنبه، 10 آبان 1399 | 2020 Saturday 31 ,October  
نگاه ایران به نقل از اعتدال شمال: در کشورهایی چون ایران، مسائل زیست محیطی بیش از آن چه که جنبه فنی داشته باشند، از محتوایی اجتماعی فرهنگی برخوردارند. قبول بی چون و چرای روش های معماری شهرسازی، رشد صنعتی، تجارت و بالاخره الگوهای مصرفی کشورهای از نظر تکنولوژیک پیشرفته، تشکیل دهنده بنیادی ترین مسائل زیست محیطی ما می باشند و این همه تا بدان حد در فرهنگ ما رسوخ کرده که به تدریج، این اعمال را محصول تفکرات خود می پنداریم. بنابراین، هدف نهایی حفاظت محیط زیست در رابطه با محیط اجتماعی، توسعه و افزایش آگاهی های زیست محیطی در سطح جامعه و نیز تقویت دانش زیست محیطی در سطوح مختلف اجرایی می باشد. هرگاه جامعه به قدرت، استعدادها و توانایی های واقعی خود پی ببرد و این توانایی ها را با آگاهی زیست محیطی در جهت استفاده از منابع انسانی و طبیعی خود به کار گیرد، می توان انتظار جامعه و سرزمینی مستقل، متکی به خود و سرافراز را داشت. منابع طبیعی، از مولفه های مهمی است که حفظ و نگهداری آن، علاوه بر سلامت محیط زیست، می تواند شرایط بسیار کارامد رفاهی، و اقتصادی را نیز به خود اختصاص دهد.  ازینرو، حفظ این مواهب که اساساً مایه تفکر بشر و آرامش و راحتی اوست، وظیفه یکایک افرادیست که از آن برخوردارند. تالاب های گیلان، که همواره از بزرگترین و زیباترین تالاب های آبی و زیستگاه پرندگان دریایی به شمار می رفته، امروز، به محل تدفین زباله هایی تبدیل شده است که محصول کم لطفی و بی توجهی شهروندان اطراف بوده و بحرانی جدی برای شهر فراهم آورده است. خطرات ناشی از آن به حدی است که مسئولین را بر آن داشته تا با همفکری و تشریک مساعی آژانس بین المللی جایکا در ژاپن، که یک سازمان بسیار قوی جهت توسعه و پیشرفت است، به حل مشکل برآیند. این در حالیست که رایزنی و همفکری مصلحانه با کشورها و دولت ها، و استفاده از تجارب و به اشتراک گذاری اهداف توسعه طلبانه شان، می تواند جهت پایگیری  و البته، پایداری مجدد اینگونه منابع طبیعی ارزشمند که جنبه گردشگری و صنعتی نیز دارند، موثر بوده و جلوی خطرات احتمالی بعدی را نیز بگیرد. همفکری با جایکا، بعنوان یک سازمان دولتی مستقل بین المللی در ژاپن که در زمینهٔ توسعه به دولت مربوطه و همچنین کشورهای در حال توسعه کمک می کند، و اینکه توانسته تاکنون از روش های مفیدی برای ارتقاء دولت خود یا کشورهای دیگر نیز، بهره مند باشد، فرصت مناسبی است تا گیلان نیز در دستیابی به اهداف بلند مدتش، پله های ترقی را بپیماید. سفر مسئولین گیلانی، با هدف همفکری و همیاری با آژانس جایکا و استفاده از برنامه های مدیریتی کارامد، جهت مدیریت بحران، صورت پذیرفته که می تواند علاوه بر احیای زیبایی مجدد و مرمّت زیست محیطی آن، در رفع خطرات اساسی و جدّی این تالاب، موثر بوده و جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی اش را نیز بازپروری نماید. گاهی، باید اندیشید…نظارت بر خانه ضروریست، اما مهمتر از آن احیای دیواری است که فروریخته است. %d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86-3 %d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86-2 %d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86-1 %d8%b3%d9%81%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86-5

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code