| سه شنبه، 27 مهر 1400
گفت‌و‌گو با علی مطهری درباره سیاست‌های کلی انتخاباتی
       کد خبر: 74917
نگاه ایران: در بندی از سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری درباره انتخابات به ممنوعیت ورود نیروهای مسلح در دسته بندی های سیاسی، جناحی و انتخاباتی اشاره شده است. موضوعی که پیش از این نیز بارها مورد بحث و اختلاف نظر بوده و در مورد مرز بین فعالیت فردی و سیاسی و حزبی نیروهای نظامی مناقشه وجود داشته است. علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت این موضوع می گوید: امام خمینی بارها نظامیان را از ورود به سیاست برحذر داشته اند، به خاطر این که منجر به اختلاف میان آنها و در نتیجه ضعیف و سست شدن آنها می شود. امروز هم یک نیروی مسلح نباید مانند یک حزب عمل کند. فرزند ایدئولوگ شهید جمهوری اسلامی تاکید می کند: نیروی مسلح همین طور نباید مانند یک دستگاه اقتصادی عمل کند. تمرکز قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی و رسانه ای در یک نهاد به صلاح کشور نیست و آینده انقلاب اسلامی را تهدید می کند. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد:بدیهی است که یک نظامی به عنوان یک فرد که نظر خودش را به طور خصوصی به افرادی اعلام کند آزاد است و بلکه وظیفه دارد که در سرنوشت سیاسی خود و جامعه اش شرکت کند. آنچه نکوهش شده فعالیت سیاسی یک نظامی به عنوان شخص حقوقی است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code