| یکشنبه، 02 آبان 1400

نگاه ایران/ پویا درگاهی: سی و نهمین دوره مسابقات سراسری حفظ و قرائت قرآن کریم عصر یکشنبه(25مهر) با اجرای یک گروه نمایشی از دو فراز از قرآن کریم در مجتمع زیباکنار بندر انزلی آغاز شد.

سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم با حضور افزون بر 200 تن از قاریان برجسته و ممتاز کشوری و بین المللی از 31 استان و در رشته های حفظ، قرائت، ترتیل، معارف، هم سرایی و همخوانی قرآن کریم، ابتهال، اذان و دعاخوانی به صورت رسمی از دوشنبه آغاز و تا هفتم آبان ماه ادامه دارد. گفتنی است یکی از نکات تأسف برانگیز آئین افتتاحیه این مسابقات، محدودیت های غیرمعمول و شدید برگزارکنندگان برای عکاسان رسانه های مدعو بود که مشکلات متعددی را برای تهیه گزارش تصویری مناسب شأن این برنامه ایجاد کرد. %d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-2

%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-3

%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-4

%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-5

%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-7

%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-8

%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-9

%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-10

%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-11

%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-12

%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-13

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code