| دوشنبه، 26 مهر 1400
سوئیس، یار جدید ایران در صحنه بین المللی:
       کد خبر: 7458
نگاه ایران به نقل از ایرنا: معاون عربی آفریقای وزیر امور خارجه با دبیرکل وزارت خارجه سوئیس در پایتخت این کشور دیدار و در خصوص مسائل منطقه گفتگو کردند. در این دیدار حسین امیر عبداللهیان و ایو رسیه با ارزیابی آخرین وضع سوریه و یمن، بر تمرکز بر راهکار سیاسی و ارسال کمک های انسان دوستانه به این کشورها تأکید کردند. دو طرف همچنین با یادآوری اهمیت مبارزه جدی با افراط گرایی و تروریسم، اقدامات کنونی در این زمینه را ناکافی دانستند. در این دیدار که بسلر معاون کمک های امور بشردوستانه وزارت خارجه سوئیس نیز حضور داشت بر اهمیت توقف حملات نظامی به یمن و رفع محاصره انسانی این کشور تأکید شد. امیرعبداللهیان همچنین طرح سیاسی جمهوری اسلامی ایران درباره یمن را که در آغاز بحران این کشور از جانب آقای ظریف به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه شد را مهم دانست. در این دیدار دو طرف همچنین بر اهمیت تکمیل روند سیاسی در لبنان و تسریع در انتخاب رئیس جمهور مورد توافق در این کشور تأکید کردند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code