| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران/مهرداد احمدی: موسسه معراج و شهرداری منطقه دو رشت شامگاه شنبه میزبان چند سخنران در قالب همایش «زیبا اندیشان حسینی» در مجتمع خاتم الانبیای رشت بودند. (گزارش مراسم را اینجا بخوانید) آیت الله سید هاشم بطحائی گلپایگانی نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان،دکتر مجید زجاجی پژوهشگر دینی و پویا پایداری پژوهشگر حوزه و مدیر موسسه معراج سخنرانان این همایش بودند.جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی به همراه مرتضی عاطفی شهردار منطقه دو رشت از جمله حاضران در همایش «زیبا اندیشان حسینی» بودند. %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-10   %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-8 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-1 %d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81%db%8c-25 %d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86%d9%be%d9%88%d8%b125 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-6 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-5   %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-2 %d8%b2%d8%ac%d8%a7%d8%ac%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c %d8%b3%d8%a7%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%be%d9%88%d8%b125 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-3  %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-11 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-4
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code