| چهارشنبه، 28 مهر 1400
به منظور اطلاع رسانی شفاف و صحیح؛
       کد خبر: 74435
نگاه ایران/ آدینه صالح نژاد: عصر شنبه(24مهر) شصت و هفتمین جلسه شورای شهر لنگرود با حضور هشت نفر از 9 عضو در صحن علنی شورا برگزار شد. در این جلسه رئیس شورای شهر لنگرود با اشاره به تصمیم اعضا مبنی بر حضور خبرنگاران در جلسات شورا اظهار کرد: امیدواریم با حضور خبرنگاران و رسانه ها در جلسات، اخبار و اطلاعات و عملکرد شورای شهر و شهرداری را از طریق اطلاع رسانی صحیح به شهروندان انتقال دهیم. رحیم شیخ طاهر افزود: حضور خبرنگاران در جلسات شورای شهر باعث شفاف سازی در اقدامات شورا خواهد شد. در این جلسه تعداد دیگری از نامه ها و صورت جلسات شورا از جمله نامه تقاضای مجوز جهت تهیه منزل استیجاری جهت اسکان رضا کجالی شهردار لنگرود در این شهر، نامه رئیس پلیس راهور شهرستان لنگرود به شهرداری در خصوص نصب چند سرعت کاه در محل های پیشنهادی، درخواست ساکنین کوچه خاطره واقع در آنسرمحله در خصوص نصب سرعت کاه، درخواست جلسه مسئول ستاد عتبات و عالیات شهرستان در خصوص برگزاری همایش اربعین مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت. %d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%ae-%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1 67-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-8 67-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-1 67-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-4 67-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-7 %d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%81%db%8c %d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%b3%db%8c%da%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c 67-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-5 67-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%af-2

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code