| سه شنبه، 11 بهمن 1401
نگاه ایران: سازمان بهداشت جهانی از سال ١٩٥٠ به این سو، روز هفتم آوریل هر سال را به نام روز جهانی بهداشت نام گذاری کرده است و به این مناسبت روز گذشته در ایران هم برنامه هایی برگزار شد. شعار امسال روزجهانی بهداشت، «امنیت غذایی» است. گزارش های سازمان های بین المللی بیانگر این است که سالانه بیش از دومیلیون نفر در جهان به دلیل مصرف غذا یا آب آلوده از بین می روند. از سوی دیگر گفته می شود از میان یک میلیاردو٢٠٠میلیون نفر فقیری که در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند بیش از ٨٠٠میلیون نفر از گرسنگی رنج می برند. دقت در این داده ها نشان می دهد که تحقق سلامت و امنیت غذایی یک چالش و دغدغه جهانی است. با شروع به کار دولت تدبیروامید اجرای سیاست های رفاهی منسجم به عنوان حق مردم و در راستای ایجاد فرصت های برابر، گسترش عدالت اجتماعی، افزایش اعتماد اجتماعی و تضمین توسعه و پیشرفت کشور در دستور کار قرار گرفت. در این میان مبارزه با فقر درمان و فقر غذایی به عنوان دو رکن مهم سیاست های رفاهی منسجم در رأس اولویت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شد. در مقوله مبارزه با فقر درمان، یکی از موفقیت های مهم دولت، اجرای طرح تحول نظام سلامت با هدف محرومیت زدایی و فقرزدایی بوده است. در این طرح که بخش های مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان همراهان بی نام و نشان نقش بی بدیلی در اجرای آن ایفا کردند، تخصیص منابع برای امنیت خوراکی نه به عنوان یک هزینه، بلکه به عنوان سرمایه گذاری برای ارتقای کیفیت زندگی افراد در نظر گرفته شد. در طرح سلامت، بیمه ها با افزایش سطح پوشش بیمه ای در بخش ارائه خدمات درمانی و افزایش سطح داروهای تحت پوشش، نقش کلیدی در این حوزه ایفا کردند. یکی دیگر از اقدامات مهم و استراتژیک دولت و این وزارتخانه در مبارزه با فقر درمان، بیمه شدن هشت میلیون نفر ایرانی بود که نه تنها باعث تحقق یکی از آرزوهای امام خمینی(ره) و دغدغه های مقام معظم رهبری شد بلکه سهم هزینه های درمان در بخشی عمده از گروه های کم درآمد جامعه کاهش یافت. اجرای طرح حمایت غذایی از گروه های کم درآمدی که دچار فقر غذایی هستند اقدام مهم دیگری بود که در سال ١٣٩٣ در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد. اجرای این طرح که دارای پیچیدگی ها و ظرایف فراوانی بود، آن هم بعد از تجربه ناموفق توزیع سبد کالا، یک تجربه موفق سیاست گذاری به شمار می رود که حتی تحسین مجامع بین المللی را نیز به دنبال داشت. در اجرای این طرح با شناسایی دقیق گروه های هدف، ایجاد هماهنگی بین نهادها و دستگاه های ذی ربط و استفاده از کارت های اعتباری سبد های غذایی بین ١٠میلیون نفر از افرادی که دچار فقر غذایی بودند، توزیع شد. ذکر این نکته ضروری است که در تداوم این طرح به سمت هدفمندشدن بیشتر و تعیین گروه های مشخص مانند کودکان و زنان باردار پیش خواهیم رفت. باید توجه شود که مبارزه با فقر غذایی، فرصتی برای توانمندسازی افراد است. فقر خوراکی با سلامت افراد رابطه مستقیم دارد و زمینه ساز بیماری، بیکاری و بسیاری از نابهنجاری ها و جرائم اجتماعی است. فقر خوراکی اگر در زنان باردار و کودکان وجود داشته باشد سرنوشت فرد را تا آخر عمر رقم می زند چرا که تقریبا ٩٠درصد رشد و تکامل مغز یک کودک، تا قبل از پنج سالگی اتفاق می افتد. با این وصف اجرای موفق طرح حمایت غذایی را می توان اقدامی مهم برای جلوگیری از بین نسلی شدن فقر در کشور ارزیابی کرد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code