| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران: به نقل از روابط عمومی دادگستری صومعه سرا، طبق تحقیقات و بررسی های به عمل آمده اخیرا شخصی به نام «پیمان بهبودی» فرزند محرم علی که خارج از کشور به سر می برد با ایجاد کانال جعلی رادیو «سوماسرا» با اهداف سیاسی و به قصد شهرت و پناهندگی با دریافت وجوه نامشروع از برخی افراد مخالف و معاند نظام بدون مستندات قانونی اقدام به انتشار اکاذیب به قصد هتک حرمت و حیثیت افراد و مسئولان کشوری و لشکری، مذهبی و... می کند. روابط عمومی دادگستری صومعه سرا افزود از تمام اعضای کانال جعلی مذکور درخواست می شود مراتب انزجار خود را از اقدام های خلاف شرع و قانون نامبرده اعلام کنند تا بیش از این با نام و عنوان شهرستان زمینه تشویش اذهان عمومی فراهم نشود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code