| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران/ پویا بازارگرد:  نشست امروز علوم پزشکی در فضای متفاوت تری برگزار شد. ۱۶ اکتبر و ۲۴ مهر که روزجهانی غذا نام گرفته شده است بهانه ای شد تا علوم پزشکی گیلان مهمانان خودش را در این نشست به یک صبحانه کامل و سالم مهمان کند. همچنین در این برنامه از چهار واحد چای رفاه لاهیجان، کارخانه پگاه گیلان، روغن زیتون ناب توکلی رودبار و روغن زیتون لویه رودبار که موفق به دریافت نشان ایمنی سلامت از سازمان غذا و دارو شده بودند تقدیر به عمل آمد. محمدعلی نجفی استاندار گیلان و دکتر علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مهمانان ویژه این برنامه بودند. (گزارش سخنان استاندار) (گزارش نشست خبری) و (کزارش سخنان دکتر نوبخت) %d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-1 %d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-8 %d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-2 %d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-7 %d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-3 %d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%b1-2 %d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-10 %d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-5 %d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-4 %d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-6  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code