جمعه، 09 خرداد 1399 | 2020 Friday 29 ,May  
نگاه ایران: عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی به ارائه راهکار برای رفع ایراد شورای نگهبان درخصوص طرح استفساریه تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخت. محمود صادقی در پیشنهادی در مورد طرح استفساریه تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان، به ارائه راهکاری برای رفع ایراد مربوط به این طرح استفساریه پرداخت. در متن پیشنهادی این نماینده اصلاح طلب مردم تهران آمده: پاسخ استفساریه به شرح زیر اصلاح می شود: شورای نگهبان تا قبل از انتخاب داوطلب نمایندگی بدون محدویت (با توجه به ماده ۳ قاون انتخابات... و نظریه تفسیری اصل ۹۹ قانون اساسی) می تواند درخصوص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مطابق قانون اظهارنظر نماید. پس از برگزاری انتخابات و انتخاب داوطلب تأیید شده توسط شورای نگهبان توسط انتخاب کنندگان و در صورت تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان در این مرحله سلب صلاحیت فرد منتخب از طریق رد اعتبارنامه توسط مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. مراجع اجرائی و نظارتی انتخابات مستندات ردصلاحیت فرد منتخب را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار خواهند داد. محمود صادقی پاسخ استفساریه به شرح زیر اصلاح می شود: شورای نگهبان تا قبل از انتخاب داوطلب نمایندگی بدون محدویت (با توجه به ماده ۳ قانون انتخابات... و نظریه تفسیری اصل ۹۹ قانون اساسی) می تواند درخصوص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مطابق قانون اظهارنظر نماید. چنانچه داوطلبی که صلاحیت او به تأیید شورای نگهبان رسیده به نمایندگی انتخاب شود، رسیدگی به ادله و مستندات مربوط به صلاحیت وی پس از این مرحله توسط مجلس شورای اسلامی و در قالب رسیدگی به اعتبارنامه او انجام می شود. مراجع اجرایی و نظارتی انتخابات در این مرحله ادله و مدارک خود را در اختیار مجلس شورای اسلامی خواهند گذاشت. محمود صادقی %d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87 پس از تصویب کلیات و یک جزء از طرح استفساریه تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در پارلمان و مخالفت نمایندگان با تصویب جزء دوم این طرح، شورای نگهبان به دلیل آن چه مغایرت با اصل ۹۹ قانون اساسی اعلام شد، از تایید نهایی آن خودداری کرد و بدین ترتیب، طرح استفساریه برای رفع ایراد به مجلس بازگشت و قرار است در یکی از نشست های علنی هفته آینده پارلمان، مورد بررسی قرار گیرد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code