| سه شنبه، 18 بهمن 1401
برای روز پنجم ارديبهشت ماه:
       کد خبر: 738
به گزارش نگاه ایران: ساعت ١٠ صبح روز پنجم اردیبهشت. زمان تعیین شده برای رسیدگی به پرونده ای از چند پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی است. اینک سعید مرتضوی با اخطاریه شعبه ٧٩ دادگاه کیفری استان تهران در جلسه محاکمه ای حضور می یابد که کارگران سازمان تحت مدیریت وی به عنوان خواهان این دعوی مطرح هستند. پرونده ای که در آن به یکی از موارد اتهامی از چندین مورد می پردازد. دریافت حقوق و مزایا به عنوان رییس و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که پیش از لغو انتصاب از این سمت از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت می کرده است، قرار است در روزهای آتی مورد بررسی قرار بگیرد. اتهامی که از چشم نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی هم پنهان نماند و در پرونده قطوری که به دستگاه قضایی ارسال شد به ریز موارد آن اشاره شد. دیروز وکلای شاکیان تامین اجتماعی خبر از اعلام موعد برگزاری نخستین جلسه محاکمه سعید مرتضوی دادند. به گزارش ایرنا، مصطفی ترک همدانی یکی از شاکیان این پرونده گفت، شعبه ٧٩ دادگاه کیفری استان تهران در اخطاریه هایی جداگانه نماینده سازمان تامین اجتماعی، علیرضا دقیقی، پیمان عطار و وی را برای حضور در جلسه محاکمه دعوت کرده است. به گفته این وکیل دادگستری، احضاریه شعبه برای حضور در جلسه دادگاه نیز رسما به مرتضوی و وکیل وی ابلاغ شده است. ترک همدانی افزود: طبق احضاریه دریافت شده، جلسه محاکمه مرتضوی ساعت ١٠ صبح روز پنجم اردیبهشت ماه برگزار می شود. پیمان حاج محمود عطار نیز یکی از وکلای این پرونده در توضیحات بیشتری در خصوص موارد اتهامی مدیرعامل سابق این سازمان که قرار است به زودی در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد، گفت: اتهامات مالی و اقتصادی سعید مرتضوی در رابطه با دوران تصدی مدیریت ایشان در سازمان تامین اجتماعی متعدد و متفاوت است. یکی از موارد اتهام مرتضوی دریافت حقوق و مزایا به عنوان رییس و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی پیش از لغو انتصاب از این سمت از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. به گزارش آنا، وی ادامه داد: با وجود آنکه مرجع قضایی (قضات عالی مقام هیات عمومی دیوان عدالت اداری) رای به غیر قانونی بودن حکم انتصاب مرتضوی توسط وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده بودند و این رای قطعی قابل قبول و قابل اجرا بود مرتضوی با لغو حکم قضایی و عدم توجه به این حکم مبادرت به استمرار حضور در پست ریاست سازمان تامین اجتماعی و صدور دستور پرداخت وجوه به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین دریافت حقوق و مزایا به عنوان مسوول این سازمان کرد که این موارد در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی نیز درج شده است. این وکیل دادگستری افزود: بازپرس سابق شعبه ۱۵ کارکنان دولت پس از احضار مرتضوی و تنظیم صورت جلسه در این خصوص و احراز این اتهام کیفرخواستی را برای مرتضوی در این رابطه صادر کرد و پرونده به تازگی به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است و برای ۵ اردیبهشت ماه ساعت ۱۰ صبح مرتضوی احضار شده که در خصوص کیفرخواست صادره از خودش دفاع کند. ما در خصوص پرونده سوءاستفاده مالی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی به عنوان بیمه گذار تامین اجتماعی شاکی خصوصی شکایت کردیم و برای ما هم دادگاه دعوت نامه ارسال کرده است. حاج محمود عطار افزود: در خصوص سایر اتهامات مرتضوی، تعلل دادسرای تهران به این دلیل بود که بازپرس سابق پرونده جناب آقای مصطفی جعفری که بسیار دقیق و منصفانه و با دقت نظر و ظرافت و عدالت در حال رسیدگی به همه اتهامات مرتضوی بود که مرتضوی و وکیل مدافعش حضور پیدا کردند و استعلامات مختلفی از مراجع نظارتی و حسابرسی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع توسط بازپرس صورت گرفت و اشراف کامل و تسلط بسیار خوبی بر پرونده داشتند متاسفانه بنا به دلایلی از رسیدگی به این پرونده کنار رفت و بازپرس جدید به دلیل عدم اشراف و تسلط بر پرونده قطور مرتضوی هنوز نتوانسته در خصوص سایر اتهامات مرتضوی تصمیم گیری کند. این وکیل پرونده شکایت از مرتضوی یادآور شد: خواهش ما از دادسرای تهران و بازپرس جدید پرونده این است که پرونده کارگران زحمتکش سازمان تامین اجتماعی را خارج از وقت عادی و به صورت فوق العاده رسیدگی کنند زیرا این یک پرونده ملی است و کارگران زحمتکش تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی اخیرا نامه ای خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی ارایه کردند و از پیگیری رسیدگی به پرونده های اتهامی مرتضوی گله مند شده اند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code