یکشنبه، 18 خرداد 1399 | 2020 Sunday 07 ,June  
در شب های تاسوعا و عاشورا؛
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: جمعی از اهالی سیاهکل به همت موسسه گردشگری «تی تی دیلم» و گروه «باسیاهکل» در شب های تاسوعا و عاشورای، با شعار «محرم پاک، بدون زباله» به جمع آوری زباله های باقی مانده در خیابان های این شهر در محدوده خیابان امام و خیابان شهدا اقدام کردند. در ادامه تصاویری از این اقدام ارزشمند را مشاهده می کنید که البته کیفیت پایین تصاویر به دلیل ثبت با دوربین تلفن همراه است. %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%da%a9%d9%84-11 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%da%a9%d9%84-2 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%da%a9%d9%84-4 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%da%a9%d9%84-5 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%da%a9%d9%84-6 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%da%a9%d9%84-7 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%da%a9%d9%84-8 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%da%a9%d9%84-3 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%da%a9%d9%84-9 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%da%a9%d9%84-10 %d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%da%a9%d9%84-12  

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code