شنبه، 10 خرداد 1399 | 2020 Saturday 30 ,May  
نگاه ایران: نماینده مردم گیلان در خبرگان رهبری با بیان این که اگر در عرصه سیاست و دیگر عرصه هاکوچک ترین عقبگرد و کوتاهی صورت گیرد بزرگرین ضربه ها را خواهیم خورد، گفت: دشمن در پی ایجاد تغییر ماهوی نظام است.
آیت الله سید علی حسینی اشکوری نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری  با اشاره به پیامدهای تنازل از اصول در عرصه های مختلف، گفت: بزرگ ترین خطری که انقلاب را تهدید می کند عدول از اصول انقلابی و پایه ها و اهدافی اصلی است که انقلاب برای آن به وجود آمده است.

وی افزود: زیر سؤال بردن فلسفه انقلاب بزرگ ترین خطری است که جامعه اسلامی و ایران را تهدید می کند، پافشاری بر همین اصول بود که در جنگ ظالمانه 8 ساله با آن مقاومت ها و رشادت های شهدا و ایثارگران سرنوشت کار به نفع اسلام و سربلندی جمهوری اسلامی شد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان این که اگر در عرصه سیاست و دیگر عرصه هاکوچک ترین عقب گرد و کوتاهی صورت گیرد بزرگ ترین ضربه ها را خواهیم خورد، اظهار داشت: دشمن در پی ایجاد تغییر ماهوی نظام است که خطری بزرگ به شمار می رود؛ مسؤولان باید هوشیار باشند و حتی یک گام هم نباید به عقب باز گردند.

 وی با اشاره به اعتقاد برخی مبنی بر این که سیاست خارجی عرصه واقعیت است نه آرمانگرایی ادامه داد: آنچه انقلاب اسلامی می گوید عین واقعیت است، اساس انقلاب بر استقلال، بیرون راندن اجانب و کوتاه کرده دست اجنبی بوده است که نمی توانیم از آن عدول کنیم.

آیت الله حسینی اشکوری با بیان این که در طول 37 سال از عمر انقلاب استقلال حفظ شده و اجانب نتوانسته اند توطئه های خود را برای از بین بردن آن اجرایی کنند، ابراز داشت: بسیاری از آرمان های انقلاب همانند استقلال و آزادی و جمهوریت در عرصه واقعیت مشاهده شده است.

وی عنوان کرد: دستاوردهایی را که به دست آورده ایم نباید از دست بدهیم، ما در انقلاب آرمان ها را به دست آوردیم و چیزی خیالی نیست که بگوییم در عالم واقعیت وجود ندارد، ما این هویت، آزادی، عزت و حساب بردن از رهبری و نیروهای مسلح را از انقلاب به دست آورده ایم.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: این که زیر سلطه اجنبی نیستیم و گوش به فرمان ها آنها نیستیم واقعیت است و بی نیازی انقلاب اسلامی به آن ها مسأله ای خیالی و غیر واقعی نیست.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code