یکشنبه، 19 مرداد 1399 | 2020 Sunday 09 ,August  

نگاه ایران: حسن گلی چیرانی با اشاره  به انتقال امتیاز تیم شهرداری فومن ،به شرکت مولدینگ فومن گفت: این انتقال با ۷ رای اعضا شورای شهر فومن به تصویب رسیده است.

مدیرعامل باشگاه شهرداری فومن با بیان اینکه با انتقال و خصوصی سازی این تیم، روند رو به رشد با حضور مالک جدید تقویت خواهد شد، افزود: باشگاه شهرداری فومن با تیم های پایه حفظ خواهد شد و فقط امتیاز تیم های جوانان و بزرگسالان به شرکت مولدینگ انتقال پیدا خواهد کرد. وی با تاکید براینکه انتقال باشگاه حداکثر تا یک ماه دیگر نهایی خواهد شد، خاطر نشان کرد: انتخاب هیات مدیره باشگاه برعهده مالک جدید خواهد بود. چیرانی با یادآوری اینکه حفظ تیم برای شهر فومن یکی از شروط انتقال امتیاز تیم فوتبال شهرداری فومن بود، متذکرشد: مالک جدید فردی ورزش دوست و علاقه مند به حفظ سلامت و نشاط جوانان است. مدیرعامل باشگاه شهرداری فومن با تصریح براینکه باشگاه شهرداری فومن بدهکاری قابل توجهی ندارد، ادامه داد: امتیاز تیم های بزرگسالان و جوانان شهرداری فومن با شرایط موجود و بازیکنان و کادرفنی درحال فعالیت و دارای قرارداد، به مالک جدید انتقال پیدا خواهد کرد. چیرانی افزود: پس از سیرمراحل قانونی انتقال، شهرداری فومن با نام مولدینگ فومن به بازی های خود ادامه خواهد داد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code