شنبه، 17 خرداد 1399 | 2020 Saturday 06 ,June  
نگاه ایران: اعضای هیات رییسه کمیسیون های تخصصی شورای شهر رشت انتخاب شدند. براساس گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت بنابر رای اعضای کمیسیون های تخصصی شورای شهر چهارم رشت، طی دو جلسه که در تاریخ سیزدهم و هفدهم مهر به صورت غیر علنی برگزار شد، ترکیب هیات رییسه کمیسیون ها به شرح ذیل مشخص شد: کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا: فرانک پیشگر به عنوان رئیس کمیسیون، فاطمه شیرزاد نایب رئیس و عباس صابر به عنوان منشی. کمیسیون حمل و نقل و ترافیک: رضا رسولی رئیس کمیسیون، محمدحسین کارگرنیا نایب رئیس و اسماعیل حاجی پور، منشی کمیسیون. کمیسیون توسعه و عمران شورا: عباس صابر رئیس کمیسیون، رضا رسولی نایب رئیس و امیر حسین علوی منشی کمیسیون عمران. کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا: امیرحسین علوی رئیس، حجت جذب نایب رئیس و مسعود کاظمی منشی کمیسیون. کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا: سید رضا موسوی روزان رئیس کمیسیون، فاطمه شیرزاد نایب رئیس شورا و محمود باقری منشی کمیسیون.