سه شنبه، 13 خرداد 1399 | 2020 Tuesday 02 ,June  
نگاه ایران/مریم گیتی نژاد: صبح امروز یکشنبه ۱۸ مهر ماه تعدادی از کودکان مهدهای رشت با حضور در یک گردهمایی آئینی یاد و خاطره شهدای کربلا را گرامی داشتند. کودکان در قالب هیات های عزاداری حضرت اباعبداله الحسین به سینه زنی، زنجیرزنی و علم بران پرداختند. این مراسم در پارک شهر، کلاه فرنگی و محوطه نمابشگاه برگزار شد. مجری این گردهمایی سازمان بهزیستی استان گیلان بود. %d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-15 %d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-14 %d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-13 %d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-2 %d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-11 %d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-3 %d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-9 %d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-12 %d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-8 %d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-7 %d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-6 %d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-5 %d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-4 %d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-1 %d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-16

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code