| سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/پویا بازارگرد:دوازدهمین نمایشگاه کتاب گیلان امروز شنبه در آخرین روز برپای اش میزبان شماری از چهره های سیاسی و فرهنگی بود. آیت الله زین العابدین قربانی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، محمد علی نجفی استاندار گیلان، عیسی مهدوی فرماندار رشت، فیروز فاضلی مدیر کل فرهنگ و ارشاد گیلان، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس و رئیس مجمع نمایندگان گیلان کیوان محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان از جمله چهره های حاضر در نمایشگاه بودند. نمایشگاه کتاب گیلان از ۱۲ الی ۱۷ مهر ماه جاری با حضور ۴۱۰ ناشر استانی و کشوری و با ارایه ۵٨هزار عنوان کتاب در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی گیلان برپا بود. طبق اعلام مدیران فرهنگ و ارشاد استان گیلان استقبال از این نمایشگاه قابل قبول بود و در ۵ روز اول برپایی این نمایشگاه بیش از ۱۱۰ هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند. %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b2%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b2%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b2%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b2%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b2%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b2%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b2%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b2%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-4  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code