| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/ رضا احمدپور: دیدار تدارکاتی و دوستانه  تیم ملی کاراته امید ایران و تیم منتخب گیلان که به مناسبت راهیابی کاراته به المپیک 2020، عصر جمعه (16مهر) در محل آکادمی کاراته گیلان در رشت برگزار شد، تیم ملی کاراته زیر 21 سال ایران موفق شد در پایان 15 مسابقه، با نتیجه هشت بر هفت منتخب گیلان را شکست دهد. در چهارمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کاراته زیر 21 سال ایران در شش وزن از سه شنبه در رشت آغاز شده است، 14 کاراته کار از استان های قم ،کرمان ،گیلان،مرکزی، تهران، مازندران ،فارس ،قزوین و کرمانشاه به سرمربیگری محمدبهرامی و مربیگری سعید حسنی پور از گیلان و حسن شاطرزاده به مدت یک هفته حضور دارند. مسعود رهنما مدیرکل ورزش و جوانان گیلان، علی وارسته معاون سیاسی و مانی زرشکی مشاور جوان فرماندار رشت، اسفندیار زیال رئیس هیات کاراته گیلان و نقی هدایتی رئیس هیات کشتی گیلان از جمله تماشاگران ویزه این رقابت بودند. %da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-1 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-2 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-3 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-4 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-5 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-6 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-7 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-8 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-9 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-10 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-11 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-14 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-12

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code