| یکشنبه، 02 آبان 1400

به گزارش نگاه ایران دکتر مهدی قربانی ثمین به سمت مدیرکلی پزشکی قانونی گیلان منصوب و جایگزین دکتر فریبرز آیتی شد. مهدی قربانی سابقه مدیرکلی پزشکی قانونی در استان های سمنان و گلستان را در کارنامه دارد.

همچنین آیتی به سمت مدیرکلی طرح و برنامه ریزی سازمان پزشکی قانونی کشور منصوب شد. جلسه تودیع و معارفه در هفته جاری برگزار می گردد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code