| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
نگاه ایران:رضا زمانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت اعلام کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست این اداره در هنگام گشت و کنترل در زیستگاه های شهرستان، پس از تعقیب و گریز موفق شدند 4 نفر از متخلفین شکار غیرمجاز مرال که با امکانات و تجهیزات کامل به دنبال شکار مرال بودند را دستگیر کنند . به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شفت از این افراد 4 قبضه سلاح شامل : دوقبضه اسلحه دولول ته پر، یک قبضه اسلحه تک لول ته پر غیرمجاز و یک قبضه اسلحه پنج تیر غیرمجاز به همراه فشنگ چهارباره ویژه شکار پستانداران کشف و ضبط شد . محل دستگیری این متخلفین به عنوان زیستگاه اصلی مرال در شهرستان است که هم زمان با فصل گاو بانگی (جفت گیری مرال) امکان شکار این گونه بسیار آسان است و در فاصله 100 متری این شکارچیان صدای مرال شنیده شد که با حضور و اقدام غافلگیرانه ماموران از شکار حتمی یک گونه مرال جلوگیری به عمل آمد . قابل ذکر است اداره حفاظت محیط زیست با نصب دوربین های تله ای و استفاده از مشارکت همیاران محلی هرگونه حضور شکارچیان غیرمجاز را با دقت رصد کرده و برخورد قاطع را انجام خواهد داد . در این درگیری به یکی از مامورین جراحت و آسیب وارد شد که در سحرگاه روز سه شنبه سیزدهم مهرماه پس از مداوای اولیه در بیمارستان رستم آباد که به محل حادثه نزدیک بود ترخیص شد . قابل ذکر است فصل گاوبانگی مرال بانام علمیCervus elaphus  که به زبان محلی "گونج" گفته می شود از تاریخ 15 شهریور تا 15 مهرماه است و سرشماری ازاین گونه توسط کارشناسان محیط زیست در سطح استان انجام می شود . پرونده متهمین جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضائی شهرستان شفت ارسال شد .
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code