| سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/ گروه سیاسی: با حکمی از سوی محمود شکری، فردوس امیری به عنوان مشاور اجرایی نماینده تالش،رضوانشهر و ماسال در مجلس دهم منصوب شد. بنابر این حکم برخی وظابف محوله امیری در شهرستان رضوانشهر بدین شرح است: 1- حضور در جلسات فرمانداری، بخشداران و ادارات و نهادها و دستگاه های امنیتی، انتظامی، نظامی و قضایی. 2- پیگیری امور شهرستان از استانداری و دستگاه های اجرایی و نهادها و دستگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی استان. 3- پیگیری و نظارت پروژه های عمرانی در بخش مرکزی. 4- استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان، اساتید، روحانیت، دانشجویان و جوانان و دستگاه های اجرایی، نظامی و انتظامی در جهت توسعه شهرستان. از جمله سوابق  فردوسی امیری،می توان به ریاست شورای بخش مرکزی رضوانشهر اشاره کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code