| جمعه، 07 مهر 1402
مدیر روابط عمومی دادگستری کل استان گیلان خبر داد:
       کد خبر: 71920
نگاه ایران/ گروه سیاسی: مدیر روابط عمومی دادگستری کل استان گیلان در گفت و گو با نگاه ایران از تشکیل پرونده قضایی برای هفته نامه «جوانان دیارمیرزا» خبر داد. محمد رحیمی در این رابطه گفت: «به دنبال حواشی ایجاد شده متعاقب تیتر نسنجیده این هفته نامه و ایجاد التهاب در منطقه، دادستانی به عنوان مدعی العموم به موضوع وارد شد و پس از صدور کیفرخواست و تفهیم اتهام به مدیرمسوول هفته نامه، پرونده مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد.» به گزارش نگاه ایران، تیتر اصلی شماره پنجم هفته نامه جوانان دیارمیرزا موجب برخی واکنش ها و اظهارات در منطقه تالش شده بود که باوجود عذرخواهی رسمی شورای سیاستگذاری این نشریه(اینجا بخوانید) حواشی آن ادامه داشت و با ورود دادستانی، موضوع وارد مرحله جدیدی شده است.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code