| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایران/مریم صابری: عصر امروز یکشنبه در جریان برگزاری صدو پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر رشت  علاوه بر انتخاب اعضای کمیته ها و کمیسیون های فرعی در شورای شهر رشت برای یکسال باقی مانده به پایان کار شورای شهر رشت اعضای 5 کمیسیون اصلی شورا هم انتخاب شدند.(مشروح گزارش را اینجا بخوانید) براساس رای اعضای شورای شهر اعضای کمیسیون توسعه و عمران شهری شامل این نفرات است: عباس صابر٬ رضا رسولی٬ امیرحسین علوی٬ حجت جذب٬ فرانک پیشگر٬ محمد رفیعی ٬ مجید رجبی کمیسیون برنامه و بودجه: علوی٬ کارگرنیا٬ جذب٬ صابر٬ کاظمی٬ حاجی پور و شیرزاد اعضای کمیسیون برنامه و بودجه معرفی شدند کمیسیون حمل و نقل: رسولی٬ موسوی روزان٬ شیرزاد٬ کارگرنیا٬ حاجی پور٬ نیکومنش و جذب به عنوان اعضای کمیسیون حمل و نقل انتخاب شدند. کمیسیون فرهنگی و اجتماعی: موسوی روزان٬ شوقی٬ نیکومنش نودهی٬ باقری٬ شیرزاد٬ علوی و کارگرنیا نیز برای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی معرفی شدند. کمیسیون محیط زیست بهداشت و محیط زیست برای کمیسیون محیط زیست بهداشت و محیط زیست نیز پیشگر٬ صابر٬ موسوی روزان٬ رجبی٬ باقری٬ شیرزاد٬ حاجی پور نیز معرفی شدند که همگی رای آوردند. تنها کمیسبونی که رجبی به خودش رای داد کمیسیون بهداشت بود. فاطمه شیرزاد سخنگوی شورای شهر شد برای سخنگوی شورا نیز فاطمه شیرزاد پیشنهاد شد که وی با رای اعضا به عنوان سخنگوی شورا معرفی شد. انتخاب اعضای کمیسیون های مختلف شورا پیشنهاد اول هیات رییسه  محمد رفیعی و امیرحسین علوی برای کمیسیون ماده ۷۷ است. با رای اعضای شورا رفیعی با  ۱۴رای و علوی با ۱۵ رای نماینده شورا در کمیسیون ماده ۷۷ انتخاب شدند. برای کمیسیون ماده صد هم اسماعیل حاجی پور٬ فرهاد شوقی٬ رضا موسوی روزان٬ مظفر نیکومنش و محمدحسین کارگرنیا معرفی شدند که هر پنج نفر با ۱۵ رای انتخاب شدند. برای کمیسیون ماده هفت ( آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز ) نیز فرانک پیشگر معرفی شد که با ۱۲ رای منتخب شورا در این کمیسیون شد. برای کمیسیون تشخیص سن ثبت احوال براساس قانون بدون رای گیری رئیس شورا نماینده شورا است. برای کمیسیون بدوی نظام وظیفه نیز مظفر نیکومنش معرفی شد که با وی با  ۱۵ رای انتخاب شد. کارگرنیاهمچنین برای کمیسیون تجدیدنظر در نظام وظیفه معرفی شد که با ۱۵ رای به عنوان نماینده شورا انتخاب شد. در کمیسیون ماده ۵  هم خود رییس شورا عضو است. مجید رجبی:عضو هیچ کمیسیونی نمی شوم برای کمیسیون تحویل موقت و قطعی پروژه مجید رجبی از سوی هیات رییسه معرفی شده بود که خود رجبی درخواست کرد نامش حذف شود چراکه وی نمی خواد امسال در هیچ کمیسیونی عضو شود. در ادامه رضا رسولی برای این کمیسیون پیشنهاد شد که با ۱۵ رای انتخاب شد. برای کمیسیون ماده ۸ قانون نوسازی  و عمران شهری نیز رضا رسولی معرفی شد که با ۱۵ رای منتخب شد. برای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ نیز محمود باقری٬ فاطمه شیرزاد٬ مظفر نیکومنش معرفی شدند که هر سه با ۱۵ رای انتخاب شدند. برای کمیته انضباطی تاکسیرانی نیز اسماعیل حاجی پور معرفی شد که وی نیز با ۱۵ رای منتخب شد. امیر حسین علوی هم با کسب هر ۱۵ رای اعضای شورا منتخب آنها در کمیته تهاتر شد. با انصراف شیرزاد به عنوان نماینده دائمی شورا در جلسات کمیته سلامت روان استان، محمود باقری برای این سمت معرفی و با ۱۵ رای منتخب شد. محمود باقری در حاشیه این رای گیری با ذکر این نکته که پیش از این بحثی در مورد سلامت روان بنده مطرح شده بود من داوطلب عنوان نماینده شورا در جلسات کمیته روان می شوم ! برای انجمن یاوران وقف استان گیلان نیز موسوی روزان معرفی شد که با ۱۵ رای معرفی شد. حاجی پور  با ۱۵ رای منتخب شورا در کمیته ستاد بحران شهرداری شد. رجبی برای نماینده مطلع و بصیر شورا در امور تقویم املاک انصراف داد و حجت جذب با ۱۵ رای معرفی شد. نمایندگان شورای شهر رشت در سازمان ها در ادامه این جلسه نمایندگان شورای شهر رشت در سازمان ها نیز به این ترتیب معرفی شدند سازمان اتوبوسرانی: عباس صابر مبوه و تره بار: محمود باقری سازمان مدیریت پسماندهای رشت:فاطمه شیرزاد حمل و نقل : محمد حسین کارگرنیا پایانه : رضا رسولی سازمان فرهنگی ورزشی: فرهاد شوقی سازمان زیباسازی: حجت جذب بهسازی و نوسازی: رضا رسولی که همه با ۱۴ رای معرفی شدند. برای هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری رشت هم :صابر٬ علوی٬ موسوی روزان٬ باقری انتخاب شدند. وبرای کمیسیون کارشناسی هم فاطمه شیرزاد  انتخاب شد. ناظرین شورا در سازمان ها: با رای اعضای شورا ناظرین این نهاد در سازمانهای شهرداری هم شامل این نفرات است آتش نشانی : فاطمه شیرزاد عمران: عباس صابر باغ رضوان: اسماعیل حاجی پور تاکسیرانی: امیرحسین علوی پارکها و فضای سبز: فرانک پیشگر

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code