| دوشنبه، 02 خرداد 1401
نگاه ایران : برای دو ورزشکار زن ایرانی که به طور غیر رسمی در مسابقاتی در خارج از کشور شرکت کرده بودند پرونده قضایی تشکیل شده است. این خبر را جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرده است.

در سی شهریور خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دو ورزشکار زن بدنساز ایرانی همراه با 4 مربی مرد در مسابقاتی در خارج از کشور به طور غیر رسمی شرکت کرده که پس از انتشار تصاویر آنها در فضای مجازی کارشان به دادسرا کشیده بود و این ورزشکاران این روزها به جای وزنه زدن، در پیچ و خم دادگستری سرگردان هستند چرا که بعد از انتشار این تصاویر پرونده ای در شعبه ویژه جرایم دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد.

ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام نیز در برابر نیز گفت: باشگاهی که این دو زن و همین طور 4 ورزشکار مرد در آن فعالیت می کردند در تهران مستقر است. بار دیگر به تمام باشگاه ها تذکر می دهم که شرکت بانوان در مسابقات بدنسازی و پرورش اندام یا تمرین کردن آنها زیر نظر مربیان مرد خلاف قانون است.

اما کار این ورزشکاران روز گذشته به چهارمین نشست دادستانی تهران در حوزه ی آسیب های اجتماعی با موضوع عفاف و حجاب به ریاست جعفری دولت آبادی دادستان تهران کشیده شد و مسئله شان در کنار معضل قاچاق پوشاک و نظایر آن قرار گرفت.

در این جلسه که فرمانده پلیس تهران، جانشین فرمانده پلیس اخلاقی ناجا، نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط با آسیب ها و چند تن معاونان دادسرای تهران حضور داشتند جعفری دولت آبادی اشاره ای هم به ماجرای این ورزشکاران زن داشت.

جعفری دولت آبادی پیش از اشاره مستقیم به ماجرای حضور بدن سازان زن در مسابقات خارج از کشور گفت: ضرورت دارد به نحوه برنامه ریزی شود که الگوهای موفق در عرصه های مختلف برای جوانان معرفی شود، این در حالی است امروزه هنرمندان و ورزشکاران به اصلی ترین الگوی جوانان تبدیل شده اند.

جعفری دولت آبادی همچنین عدم واکنش نسبت به برخی رفتارهای ناشایست از جمله حضور دو زن در مسابقات غیر رسمی ورزشی خارجی با پوشش نامناسب و خلاف موازین را مورد انتقاد قرارداد و از تشکیل پرونده در این خصوص برای دو نفر زن مذکور خبر داد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code