| چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/آدینه صالح نژاد: جلسه بررسی مسائل و مشکلات صاحبان واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی با حضور محمد حسین اصغریان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیلان،سیدرضا جوادپور فرماندار لنگرود و طهورث لاهوتی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان و صاحبان مشاغل و روسای بانک ها عصر روز شنبه در شهرک صنعتی نالکیاشر لنگرود برگزار شد. (گزارش سخنرانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیلان را اینجا بخوانید) در این نشست صاحبان صنایع درباره مشکلات حوزه کاری خود با مدیران مربوطه به گفت وگو نشستند و درباره برون رفت از فضای حاکم راهکارهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. %d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87 %d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87 %d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87 %d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87 %d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87 %d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87 %d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87 %d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87 %d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87 %d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87 %d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code