| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/ مهدیه عطایی: عصر روز شنبه دهم مهرماه جشن امضای کتاب «شازده کوچولو» با حضور مصطفی رحماندوست شاعر، قصه نویس و مترجم کتاب های کودکان و نوجوانان با حضور شماری از کودکان در کتابخانه ی کودکان باران رشت برگزار شد. این گردهمایی فرهنگی در قالب طرح دائمی ترویج فرهنگ کتابخوانی و ورزش در کودکان و نوجوانان برگزار شد. کتابخانه تخصصی کودک «کودکان باران»  آبان ماه سال 94 در رشت افتتاح شد. مراسم رونمایی از چهار کتاب گویای «خواب قشنگ کجایی؟»، «دنیا دنیا لالایی» و دو مجموعه «پنج تا انگشت بودند که...» شامل مجموعه اشعار و لالایی های کودکانه سروده مصطفی رحماندوست نیز پیش از این برنامه برگزار شده بود. (گزارش مشروح) %da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-18 %da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-17 %da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-3 %da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-1 %da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-2 %da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-5 %da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-6 %da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-7 %da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-8 %da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-9 %da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-10 %da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-11 %da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-4 %da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-12 %da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-13 %da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-14

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code