| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/ پویا درگاهی: ششمین رویداد بانی(استارتاپ گرایند) رشت از ساعت ۱۷ تا ۲۰ امروز (شنبه 10مهر) در سالن اجتماعات پارک علم و فناوری رشت برگزار شد. مهمان ویژه این رویداد «هدیه دلخوش فومنی» بنیانگذار حامی جو (سامانه آنلاین تامین مالی جمعی) است که در زمینه تامین مالی جمعی پروژه های مختلف نوآورانه در حوزه های مختلف بود. جمعی از فعالان حوزه های اطلاعات، فناوری ارتباطات، برنامه نویسی و IT در این مراسم حضور داشتند. این برنامه با حمایت بنیاد ملی نخبگان استان گیلان، پارک علم و فناوری گیلان، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان و موسسه مردم نهاد رهپویان عهدمانا برگزار شد پایگاه خبری و تحلیلی نگاه ایران حامی رسانه ای رویداد بانی(استارتاپ گرایند) رشت است. %d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-3 %d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-4 %d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-5 %d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-6 %d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-7 %d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-8 %d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-10 %d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d9%81%d9%88%d9%85%d9%86%db%8c %d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-1 %d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-2