| سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
گزارش تصویری؛ بازدید جمعی از شهروندان و مدیران بندر انزلی از «سرای محبت»؛
       کد خبر: 71229
نگاه ایران/رضا احمدپور:عصر امروز جمعه نهم مهرماه به مناسبت فرارسیدن هفته تکریم از سالمندان و روز جهانی سالمند  جمعی از عکاسان و هواداران ملوان با همراهی عبدالصمد صفرنژاد فرماندار بندر انزلی و جمعی از اعضای شورای این شهر در «سرای محبت» انزلی حضور پیدا کردند. به جز دیدار با سالمندان ساکن در «مرکز جامع خدمات توانبخشی سالمندان سرای محبت» کردمحله غازیان، حاضران نود و پنجمین سالروز تولد جبار نوید عکاس قدیمی بندر انزلی را هم به جشن نشستند. در این دور همی دوستانه برنامه های مختلف موسیقی و آیتم های طنز اجرا شد و برگزارکنندگان تلاش کردند لبخند را به لب قدیمی ترین عکاس بندر انزلی و باسابقه ترین عکاس ورزشی ایران که در قید حیات است بنشانند. دیگر سالمندان حاضر در سرای محبت هم ساعات خوشی را در جشن تولد همخانه شان سپری کردند. مردی که خاطره جمعی بسیاری از شهروندان انزلی و هزاران مسافر در کنار دریا را طی حدود هفت دهه به ثبت رسانده است. این گردهمایی دوستانه با ابتکار و تلاش صادق صیاد از عکاسان بندر انزلی و مدیر روابط عمومی هیات نجات غریق این شهر برگزار شد. %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-1 %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-2 %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-3 %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-4 %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-5 %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-6 %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-7 %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-8 %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-9 %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-10 %d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3 %d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%af1 %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-14 %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-15

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code