| سه شنبه، 03 خرداد 1401
نگاه ایران/مهرداد احمدی: هم زمان با روز بزرگداشت مولانا شاعر بزرگ فارسی عصر امروز پنج شنبه هشتم مهرماه با ابتکار شهردار منطقه دو مراسمی در بافت مرکزی پیاده راه فرهنگی رشت برگزار شد. (گزارش مراسم را اینجا بخوانید) در این برنامه محمدکاظم یوسف پور از اساتید زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه گیلان برای حاضران از مولانای بزرگ سخن گفت و زمان خیری هنرمند گیلانی برای حاضران نی نواخت و وحید تاج با همراهی نی زمان خیری، حاضران را به شنیدن اشعار مولوی مهمان کرد. در این مراسم محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت، مرتضی عاطفی شهردار منطقه دو و جمعی از شهروندان علاقه مند به شعر و ادبیات حضور داشتند. %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c-4 %d8%a8%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af8 %d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85-%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81-%d9%be%d9%88%d8%b1 %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c-8 %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c-1 %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c-13 %d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c-15 %d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c %d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%ac8-2 %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c-14 %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c-17 %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c-18 %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c-16 %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c-19 %d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c-20

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code