| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/احسان حسن پور: صبح امروز پنج شنبه 8 مهرماه در آستانه فرارسیدن 30 سپتامبر هفته جهانی ناشنوایان همایش بزرگداشت ناشنوایان در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان لاهیجان برگزار شد. (گزارش دیدار ناشنوایان با جعفرزاده نماینده رشت در مجلس را اینجا بخوانید) در این همایش سید محمد احمدی فرماندار لاهیجان، ذبیح الله نیکفر نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس، محمدرضا پارسی مدیرکل سازمان بهزیستی گیلان، پروین قادر رئیس اداره بهزیستی لاهیجان، جواد نجار تمیزکار نایب رئیس شورای شهر لاهیجان، محمد صوفی رئیس انجمن ناشنوایان شرق گیلان و  شمار دیگری از مدیران سازمان بهزیستی در گیلان و شهرستان لاهیجان حضور داشتند. جمعی از ناشنوایان و خانواده هایشان هم از حاضران در مراسم بودند. به جز سخنرانی مقامات اجرای برنامه های فرهنگی و برگزاری نمایشگاهی از هنرهای دستی ناشنوایان در حاشیه این همایش از دیگر برنامه های قابل توجه بود. هفته چهارم سپتامبر، هفته جهانی ناشنوایان نام دارد و در سراسر دنیا به مناسبت بزرگداشت ناشنوایان مراسمی برگزار می شود. بیش از ۵ هزار ناشنوا زیرپوشش بهزیستی گیلان قرار دارند. %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-1 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-3 05-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86 %d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-807%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c %d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-8-%d9%85%d9%87%d8%b1 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-6 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-5 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-9 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-10 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-12 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-11 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-17 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-2 14%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%85%db%8c%d8%b2%da%a9%d8%a7%d8%b18 02-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-8  %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-16 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-13 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-15 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-14 %d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-18

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code