| یکشنبه، 02 آبان 1400
[caption id="attachment_356" align="alignnone" width="114"]سام سکوتی بداغ سام سکوتی بداغ[/caption] پس از بگم بگم های معروف در مناظرات انتخاباتی ۸۸ و سخنان رییس دولت های نهم و دهم در مورد اسامی که در جیب ایشان  بود  و هرگز بیرون نیامد و پس از مدتی دوستان  و همراهان خودشان با همان جرایمی که دیگران را به آن متهم می کردند روانه بازدداشت گاه ها و زندان شدند این روزها مدل متفاوتی از  همان بگم بگم ها و لیست ها تیتر شده اند که این مدل آن با کمی اصلاحات صورت گرفته  و  شنیدنش از عزیزی که ادعای  اصلاحات امور کشور را دارد شاید کمی عجیب باشد اما غریب نبود! از آنجایی که فایل صوتی آن مصاحبه در دسترس عموم نیست نگارنده هم تمامی کلمات و جملات این وجیزه را بر فرض صحت آن گفتارها از مسئول حزب تازه تاسیس ندا  قرار می هد تا فردا متهم به ندانسته به قضاوت نشستن نشود و خدای ناکرده حقی از کسی زایل نگردد و  مثلث هفته نامه مثلث، فرد مصاحبه کننده و حامیان ایشان می توانند با انتشار فایل صوتی مصاحبه  مطالب مرتبط را رسماً تکذیب کنند  و زبان طاعنان را اگر ناحق چرخیده است کوتاه کنند. اما اگر چنین اظهاراتی از جناب صادق خرازی  صادر شده است باید به حال این کشور غصه خورد که دیپلمات قسم خورده اش خیانت محرز دیده است  و به نهاد های امنیتی گزارش نکرده است و به قول دوستان دلواپس ما کشور را دچار خسران نا  بخشودنی کرده است و به نظر اول کس که باید پاسخ گوی ملت باشد همان جناب آقای سفیری است که امروز و پس از گذشت بیش از یک دهه بگم بگم چاق کرده است و سعی در ارعاب اصلاح طلبان با  چماق شکسته  و موریانه زده قدیمی دارد. به نظر می رسد هرگونه وصله و پینه ای غیر از فایل صوتی مصاحبه به جای اینکه کار را درست کند به سو تفاهمات دامن خواهد زد و آقای خرازی بهتر است برای پایان دادن به این موضوع و  سربلند کردن آنان که با تیتر اصلاح طلبی به حزب جدید ایشان ندای لبیک گفته اند سعی در روشن گری داشته باشند تا افزودن اتهامات جدید به اصلاح طلبان و آنان که بر نمی تابند فردی خارج از دایره اصول گرایی ادعای اصلاحات داشته باشد. جناب آقای خرازی ، ندای شما  اگر به رود خروشان اصلاحات نپیوندد حیات نخواهد یافت و شما هم اگر حقیقتا اصلاح  طلب هستید کمی در اظهار نظرهای خود بیشتر دقت کنید تا  به همراهی شما با  گفتمان اصلاح طلبی بیش از این مورد تشکیک قرار نگیرد و اینکه برخی از دوستان معتقدند آنچه کیهان و جوان همه دارند تو یکجا داری در مورد شما که صادق هستید صدق نکند. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code